Strategisk planering

 • Översiktsplan - Vårt framtida Älmhult

  En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

 • Miljöplan 2030

  Miljöplan 2030 innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun.

 • Naturvårdsplan

  I Älmhults kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi är rädda om. Naturvårdsarbetet syftar till att utveckla och bevara naturvärden, biologiska mångfalden och ekosystemtjänster

 • Cykelplan

  Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

 • Älmhults hållbarhetsrapport

  Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Älmhults kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2022.

 • Våtmarksarbete

  Projektet 'Flera våtmarker i Älmhult' är till för att återskapa våtmarker. Projektet, finansierat av statligt LONA-bidrag, syftar till att öka biologisk mångfald, förbättra vattenhantering och bekämpa klimatförändringar.

 • Grönplanering

  Projektet 'Flera våtmarker i Älmhult' är till för att återskapa våtmarker. Projektet, finansierat av statligt LONA-bidrag, syftar till att öka biologisk mångfald, förbättra vattenhantering och bekämpa klimatförändringar.