Strategisk planering

 • Översiktsplan - Vårt framtida Älmhult

  En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

 • Miljöplan 2030

  Miljöplan 2030 innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun.

 • Naturvårdsplan

  I Älmhults kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi är rädda om. Naturvårdsarbetet syftar till att utveckla och bevara naturvärden, biologiska mångfalden och ekosystemtjänster

 • Cykelplan

  Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

 • Älmhults hållbarhetsrapport

  I vår årliga rapport över vårt hållbarhetsarbete presenteras de utmaningar vi står inför och vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört under året.