Östra Möckeln vandringsled

Vandringsleden ska knyta ihop fem naturreservat och kulturreservatet Linnés Råshult och kommer bestå av tre delslingor som tillsammans motsvarar 3-4 mil led i varierad natur. Genom att koppla samman besöksmål, såsom Destination Möckelsnäs och Linnés Råshult, med befintliga naturreservat skapas en bättre helhetsupplevelse för besökare.

Elever på ny vandringsstig 

Elever invigde första delen av vandringsleden i oktober 2022

Två personer klipper invigningsband.

Här klipps invigningsbandet för delsträcka två, Möckelsnässlingan. Slingan invigdes i april 2023.

Flertal personer går på ett promenadstråk i ett grönområde.

Här invigs Diöslingan. Slingan invigdes i oktober 2023.

Projektets syfte

Vandringsleden är tänkt att knyta ihop naturreservaten Taxås, Kronan, Möckelsnäs, Höö, Östra Tångarne samt kulturresevatet Linnés Råshult. Förslaget är ca 30-40 km led plus de befintliga stigarna i reservaten.

 • Insjöslingan 14 kilometer
 • Diöslingan/Vandringsled Råshult-Diö 11 kilometer
 • Möckelsnässlingan 8 km

Utvecklingen av området ska leda till

 • Att skapa en bättre helhetsupplevelse för både besökaren och kommuninvånaren genom att koppla samman idag enskilda besöksmål och befintliga naturreservat med varandra.
 • Öka kunskapen och intresset för naturen.
 • Bidra till landsbygdsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att till exempel locka fler entreprenörer att paketera och sälja naturupplevelser i Älmhult.
 • Locka ut fler i Älmhults natur, både invånare och besökare.

Vad gör vi?

Vi har delat upp arbetet i olika etapper.

Etapp 1

I Etapp 1 har arbetet handlat om:

 • Projektledning – till exempel ta fram nyttjandeavtal med markägare och samverkan med lokala aktörer/föreningar.
 • Röjning
 • Få stigar och spänger på plats
 • Parkering
 • Naturinventering

Etapp 1 är finansierad av statliga LONA-bidrag

Etapp 2

I etapp 2 kommer det att:

 • Sättas ut vandringsstolpar/ledmarkeringar
 • Göras ledentréer
 • Arbetet med skötselplan kommer att påbörjas.

Etapp 2 är finansierad av statliga LONA-bidrag och bidrag från Tillväxtverket

Etapp 3

Under 2023-2024 kommer fokus läggas på planering för genomförande av Etapp 3.

I etapp 3 planeras:

 • Övrig skyltning
 • Marknadsföring
 • Faciliteter
 • Vattenpassage

Tidsplan

I november 2022 invigdes den första delsträckan mellan Diö och Linnés Råshult. Denna första sträcka har iordningsställt i samverkan med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Medarbetare från Skogsstyrelsens projekt Naturnära jobb har byggt spänger och placerat ut stolpar.

Här kan du läsa mer om invigningen av den första delen

I april 2023 invigdes delsträcka två som kallas Möckelsnässlingan. Arbetet med ledskyltning och skyltning fortsätter under 2023-2024.

Läs mer om invigningen av delsträcka 2

I oktober 2023 invigdes Diöslingan. I nuläget är leden markerad med orange färg men skyltning har ännu inte kommit på plats. Entréskyltar, småskyltar, hänvisning och faciliteter planeras för fullt och kommer att komma upp under 2024.

Läs mer om invigningen av Diöslingan

Etapp 2 kommer att pågå under 2023-2024

Etapp 3 inväntar finansieringslösning

Förstudie

Sommaren 2019 gjordes en förstudie som utredde förutsättningarna för en längre vandringsled i området. En rapport om förstudien färdigställdes i början av 2020.

Förstudien genomfördes genom bidrag från Leader Linné Småland.

Här kan du läsa hela rapporten Pdf, 4.7 MB.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?