Östra Möckeln vandringsled

Sommaren 2019 startades förstudien Östra Möckeln vandringsled som utredde förutsättningarna för en längre vandringsled i området.

Utdrag ur rapporten

En rapport om förstudien färdigställdes i början av år 2020 och ett utdrag ur sammanfattningen från rapporten kan du läsa nedan.

”Syftet med förstudien har varit att undersöka förutsättningarna för hur en längre vandringsled skulle kunna skapas i ett av Älmhults kommuns vackraste naturområden. Det skulle i så fall bli en ny typ av infrastruktur som inte funnits tidigare som syftar till att främja friluftsliv och besöksnäring. Genom att koppla samman idag enskilda besöksmål och befintliga naturreservat med varandra skapas synergieffekter och en bättre helhetsupplevelse för både besökaren och kommuninvånaren. Förstudien ger också förslag på hur ansvar och förvaltning på längre sikt ska lösas.

På lång sikt är målet att:

  • fler ska komma ut i naturen
  • locka fler besökare till Älmhults kommun
  • denna nya infrastruktur ska locka fler entreprenörer att paketera och sälja naturupplevelser i Älmhult
  • öka kunskapen och intresset för naturen

På Visit Smålands hemsida saknas idag längre vandringsleder i Kronobergs län. Östra Möckeln vandringsled skulle vara tillräckligt lång och intressant för att platsa på Smålands vandringskarta. Vandringsleden är alltså tänkt att komplettera de kortare leder som idag finns i Östra Möckeln-områdets olika naturreservat. En längre, skyltad, led på ca 30 km, en så kallad låglandsled, finns inte i Kronobergs län, därför kan en sådan locka både invånare med naturintresse som bor inom Kronobergs län och besökare från resten av Sverige och utlandet. Föreslagna leden på cirka 30 km består av tre slingor: Insjöslingan 14 kilometer, Diöslingan 11 kilometer och Möckelsnässlingan 8 km.

Något som talar för denna satsning är att det redan finns system för transporter, boende, mat och upplevelser i området. Det finns en tågstation i Diö med relativt täta avgångar, två busshållplatser samt närhet till tågstationen i Älmhult som är lätt att ta sig till/från bland annat Köpenhamn. Café MUFF i Älmhult hyr ut cyklar och erbjuder guidade cykelturer till området. Helgeåns kanotled är kopplad till området och Sjöstugan vid södra Möckeln hyr ut kanoter. Boendemöjligheter finns på Möckelsnäs Herrgård och Pensionatet Björkelund. Kultur- och matupplevelser erbjuds på Linnés Råshult och Möckelsnäs Trädgård & Kultur (tidigare Orangeriet). Allt detta möjliggör en paketering. Det blir ännu mer lockande att stanna kvar om det dessutom finns längre vandringsleder att uppleva.”

Förslag på finansiering

En del av förstudiens syfte var att kartlägga hur man skulle kunna förverkliga vandringsleden. Förstudien rekommenderade att kommunen söker LONA-bidrag (bidrag till lokala naturvårdssatsningar).

Detta har gjorts och i maj 2020 kom ett positivt besked. Genom LONA-medel, via Länsstyrelsen i Kronobergs län, medfinansieras 50% av de åtgärder som beskrevs i ansökan.

Nästa steg

Just nu pågår den demokratiska processen för att besluta om finansieringen och genomförandet av vandringsleden som LONA-bidraget inte täcker. Vidare ska även beslut tas kring ansvarsfördelning och långsiktig förvaltning.

Hela rapporten om förstudien

Här kan du läsa hela rapporten Pdf, 4.7 MB.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?