Dihult

Hela kommunen växer och vi behöver fler attraktiva bostäder utanför tätorten. Dihult ligger i norra delen av Diö samhälle med ett strövområde ner till sjön Möckeln.

Projektets vision

Detaljplanen för området antogs 1981 och åtta villatomter har sålts i samband med detta. Kommunen vill fortsätta bygga ut planområdet för att möjliggöra cirka 14 villatomter.

Projektet syfte

Syftet för projektet är att anlägga en lokalgata samt terrasera mark för ytterligare villatomter i området. Åtgärderna öppnar även upp för en fortsatt utveckling av området i framtiden där fler villatomter skulle kunna tillskapas.

Tidsplan

Vi påbörjar arbetet 2022 med bland annat en ny tillfartsväg och tre nya villatomter.

Planering pågår av fortsatt utbyggnad, beräknas vara färdigt 2026/2027.

Kartpunkt som visar aktuellt område i Dihult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 29 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?