Dihult

Hela kommunen växer och vi behöver fler bostäder utanför tätorten. Dihult ligger i norra delen av Diö samhälle med ett strövområde ner till sjön Möckeln.

Projektets vision

Detaljplanen för området antogs 1981 och åtta villatomter har sålts i samband med detta. Kommunen vill utöka planområdet för att möjliggöra cirka 14 nya villatomter.

Projektet syfte

Syftet för projektet är att anlägga en lokal gata samt terrasera mark för ytterligare villatomter i området. Åtgärderna öppnar även upp för en fortsatt utveckling av området i framtiden där fler villatomter skulle kunna tillskapas. 

Tidsplan

Planering pågår av fortsatt utbyggnad, beräknas vara färdigt 2026/2027.

Kartpunkt som visar aktuellt område i Dihult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?