Dihult

Dihult ligger i norra delen av Diö samhälle med ett strövområde ner till sjön Möckeln. Här är tre nya tomter färdigställda och det finns möjlighet för fler.

Projektets vision

Detaljplanen för området antogs 1981 och åtta villatomter har sålts i samband med detta. Kommunen vill fortsätta bygga ut planområdet för att möjliggöra cirka 14 villatomter.

Projektet syfte

Syftet för projektet är att anlägga en lokalgata samt terrasera mark för ytterligare villatomter i området. Åtgärderna öppnar även upp för en fortsatt utveckling av området i framtiden där fler villatomter skulle kunna tillskapas.

Tidsplan

Ny tillfartsväg är snart klar och tre nya villatomter är färdigställda.

Planering pågår av fortsatt utbyggnad, beräknas vara färdigt 2026/2027.

Förberedd mark till nya villatomter

Marken har förberetts för nya villatomter

En ny asfalterad tillfartsväg som leder till ett nytt bostadsområde

Den nya tillfartsvägen som leder in till de nya villatomterna

Kartpunkt som visar aktuellt område i Dihult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?