Södra stationsområdet

På busstorget vid stationen planeras för ny bebyggelse med möjlighet till bostäder, kontor och centrumfunktioner.

Illustration över Stinsen 2

Illustration som visar förslag på hur kvarteret Stinsen 2 (det som är busstorget idag) kan komma att se ut.

Projektets vision

Älmhult växer och det finns ett stort behov av bostäder och arbetsplatser. Vidare behöver centrumkärnan utvecklas och infrastrukturen för kollektivt resande behöver förbättras. Platsen som idag utgör busstorget har ett centralt och strategiskt läge nära stationen, Stortorget, kollektivtrafik och service. Därför behöver platsen användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Projektets syfte

Projektet ska pröva möjligheten för att förtäta och utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder, centrumsanknutna verksamheter, kontorslokaler. Utgångspunkten är att det i vissa delar ska vara högre bebyggelse. Vi kommer även att utreda en ny utformning av busshållplatsen.

Läs mer om detaljplansarbetet för Stinsen 2

Tidsplan

Planprogramsamråd har skett och nästa steg är framtagandet av detaljplanen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?