Centrum­utveckling

Älmhults kommun växer och tillsammans med näringslivet, fastighetsägare, handel och invånarna skapar vi ett levande och attraktivt centrum.

Tillsammans skapar vi ett levande centrum

Vi tror att ett öppet, levande och mångfasetterat centrum gynnar hela kommunen, att det behövs för att hela Älmhults ska må bra och fortsätta att växa och utvecklas. Genom en rad både enskilda och gemensamma satsningar från kommun, näringsliv och fastighetsägare vill vi skapa ett mer levande och välkomnande centrum.

Våra utvecklingsprojekt runt centrum

Ombyggnad av Norra Esplanaden, gångbro över järnvägen, öppnandet av IKEA Museum, utbyggnad av IKEA Hotell, nya centrala bostäder, renovering av Stinsahuset, utsmyckning och möblering på trottoarer och konstverk på fasader och i rondeller är exempel på fysiska satsningar som gjorts och görs för att skapa tillgänglighet och upplevelser. Det stärker och samlar den befintliga handeln och möjliggör fler arbetstillfällen och lockar fler besökare. Renoveringen av Stationshuset är klart och förtätning genom nybyggnation av bostäder, kontor och fler kommersiella lokaler är på gång. Älmhult växer också som evenemangsstad med flera större och återkommande evenemang.

Stortorget, centrums naturliga mötesplats

Torget har blivit en hemtrevlig och inbjudande plats med möjlighet till aktivitet. Här kan barnen leka på den nya spännande lekplatsen. Du kan ta en glass, hämta mat från restaurangerna/caféerna eller ta med dig din lunchbox och slå dig ner för en paus på de nya bänkarna mitt på torget. Scenen blir kvar och vi skapar ytor för nya spännande aktiviteter. Stortorget ska vara ett blomstrande torg med liv och rörelse året runt.

Lekplatsen huset

Tillsammans med IKEA har vi skapat ett rum för lek och aktivitet på Stortorget där barnen är i centrum. Barn från våra förskolor har berättat vad rummet ska innehålla och hur och var de vill leka.

En lekplats på Stortorget har under längre tid varit ett önskemål från invånarna så vi tog hjälp av våra yngsta invånare för att forma en rolig lekplats som inte liknar någon annan. Lekplatsen ska stimulera barns fantasi och den fylls med fysiska utmaningar där de kan klättra, gunga och balansera.

Lekplatsen på torget

Lekplatsen "Huset" på Stortorget

Därför satsar vi på centrumutveckling i Älmhult!

Det viktigaste i all centrumutveckling är att ge utrymme för människor att mötas och umgås och att skapa förutsättningar för service, handel, nöjen, kultur, bostäder och arbetsplatser. Sådant som öppnar upp och skapar trivsel och flöden av människor.

Just att hitta och definiera olika verksamheter och aktiviteter som skapar flöden på en plats är viktigt för att människor ska välja att besöka platsen ofta, stanna lite längre och sen berätta för andra vad man upplevt.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som besökare och kund att komma till Älmhult, vi vill att det ska vara intressant för dig att vistas här och att vårt bemötande får dig att känna dig som hemma och vilja komma tillbaka.

Attraktivt och välkomnande centrum i Älmhult

Älmhult är inne i en positiv tillväxt vilket också innebär förväntningar och behov. Kraven på tillgänglighet, utbud och service ökar och därför lägger Älmhults kommun extra kraft och fokus på att förbättra och utveckla centrum under kommande år. Arbetet med att göra centrumkärnan mer attraktiv och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär är igång och det pågår många projekt som bland annat innebär att förtäta och möjliggöra för fler bostäder, handel- och kontorslokaler samt att bygga en grönare och mer hållbar stad.

Satsningarna innebär möjligheter att utveckla Älmhult som tätort vilket stärker hela kommunen. Det behövs engagemang och samverkan för att tillsammans förstärka de positiva effekterna. Att utveckla centrum är ett ständigt pågående arbetet som görs av och i dialog med invånare, företag, fastighetsägare, organisationer, föreningar och kommun.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?