Plåtslagaren 6 med flera

Stadsprojekt för att omvandla dagens område med verksamheter och industri till en blandad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

Ett illustrerat område med byggnader, villor och  växtlighet som visar hur Plåtslagaren 6 med flera kan komma att se ut.

Volymstudie över hur området kan komma att se ut. I nedre vänstra hörnet syns del av kvarteret Markus, i övre vänstra hörnet syns del av villabebyggelsen längs Baldersgatan och i övre högra hörnet skymtar värmeverket

Projektets vision

Älmhult växer och det finns ett stort behov av bostäder och arbetsplatser. Visionen är att skapa blandad bebyggelse innehållande bostäder, centrumverksamheter, handel, kontor och ickestörande verksamheter. Med hänsyn till redan befintliga verksamheter sker omvandlingen i etapper. Ny bostadsbebyggelse ska finnas vid sidan av befintliga verksamheter.

Projektets syfte

Att skapa bostäder i attraktiv boendemiljö samt möjliggöra för centrumändamål, handel, kontor och verksamheter.

Tidsplan

Detaljplanen beräknas vara klar 2024.

Läs mer om Detaljplanen för Plåtslagaren 6 med flera

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?