Norra Ringvägens verksamhetsområde och Vena bostadsområde etapp 1

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen. Norr om väg 120 och väster om Norra Ringvägen planeras även för ett område med handel, verksamheter och bostäder.

Drönarbild på tom mark, vägar, skog och sjö.

Projektets vision

Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska avlasta trafik genom Älmhults centrum men också skapa förbindelserna från Paradiset, Västra Bökhult, den nya skolan och förskolan samt till det nya området Vena som ska byggas i västra delen av Älmhult.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för bostäder, handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, drivmedelförsäljning, besöksanläggningar (typ av samlingslokaler), lokaler för affärer, service.

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen som är en viktig del när Älmhult växer.

Tidsplan

Norra Ringvägen är färdigställd sedan 2021.
Första delen av Venas verksamhetsområde påbörjades 2023 med färdigställande sensommaren 2024.

Detaljplanen för Vena bostadsområde etapp 1 beräknas vara klar sommaren 2024.

Karta över venaområdet.

Översiktskarta över Venaområdet. Blå linjer visar planområdets ungefärliga gränser för detaljplanen del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1). Röda linjer visar planområdets ungefärliga gränser för detaljplanen del av Bökhult 2:1 (Norra ringvägens förlängning).

Utsnitt på idéskiss över Vena etapp 1. Rödmarkerad linje visar planområdets ungefärliga gräns. Ej skalenlig.

Utsnitt på idéskiss över Vena etapp 1. Rödmarkerad linje visar planområdets ungefärliga gräns. Ej skalenlig.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?