Norra Ringvägens verksamhetsområde och Vena bostadsområde etapp 1

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen. Norr om väg 120 och väster om Norra Ringvägen planeras även för ett område med handel, verksamheter och bostäder.

Översiktsbild över Norra Ringvägen där den kopplas ihop med väg 120 med en rondell.

Översiktsbild över Norra Ringvägen där den kopplas ihop med väg 120

Projektets vision

Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska avlasta trafik genom Älmhults centrum men också skapa förbindelserna från Paradiset, Västra Bökhult, den nya skolan och förskolan samt till det nya området Vena som ska byggas i västra delen av Älmhult.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för bostäder, handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation, drivmedelförsäljning, besöksanläggningar (typ av samlingslokaler), lokaler för affärer, service.

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen som är en viktig del när Älmhult växer.

Tidsplan

Norra Ringvägen är färdigställd sedan 2021.
Första delen av Venas verksamhetsområde planeras att påbörjas våren 2023 med färdigställande sensommaren 2024.

Detaljplanen för Vena bostadsområde beräknas vara klar 2024.

Översiktsbild som visar planområdet på en karta

Översiktsbild av planområdet, den blå linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning. Den röda linjen visar den angränsande detaljplanens gränser (Detaljplan för Del av Bökhult 2:1 Norra Ringvägens förlängning). 

Illustration över planområdet Norra Ringvägen verksamhetsområde och vena bostadsområde. Övre delen är inringat i rött och visar bostadsområdet

Idéskiss över Vena bostadsområde. Rödmarkerad linje visar planområdets ungefärliga gränser. Övriga delar tillhör detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning). Observera att hela Vena Mosse inte är med i illustrationen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?