Stadsutvecklings­projekt

I Älmhult finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. Här kan du läsa om våra planer och projekt för att skapa morgondagens Älmhult.

Alla pågående projekt

Filtrera resultatet

 • Renderad illustration över bygganden Blåsippan

  Blåsippan

  Utifrån trafikmiljön runt området Blåsippan och IKEAs utvecklingsbehov har vi tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området.

 • Kartpunkt som visar aktuellt område i Dihult

  Dihult

  Dihult ligger i norra delen av Diö samhälle med ett strövområde ner till sjön Möckeln. Här är tre nya tomter färdigställda och det finns möjlighet fö...

 • Illustration över hur området kan se ut när det är fullt utbyggt med byggnader,vägar,grönområden och vatten

  Froafälle 12:1

  Kommunen vill utveckla ett nytt verksamhetsområde i södra delen av Älmhult. Planområdet är ca 40 hektar stort och detaljplanen möjliggör verksamheter...

 • Illustration över bostadsområdet Furulund

  Furulund

  Kommunens vision för Furulundsområdet är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där alla kan hitta sitt hem.

 • Karta över vattenriket och planerade gångar

  Hagabo och Vattenriket

  Nytt bostads- och strövområde vid IKEA varuhus och Älmhults handelsområde.

 • IKEA Museum som är en av fastigheterna som ligger inom detaljplanområdet Ikea 4 m.fl.

  Ikea 4 med flera

  IKEA Property AB vill möjliggöra utveckling av området kring IKEA Museum och Hotell.

 • Illustration över hur området i Kattesjön kan se ut

  Kattesjön

  Tomter för bostäder i Kattesjön, bostadsområde i södra Diö, med närheten till vattnet och naturen.

 • Översiktsbild över Norra Ringvägen där den kopplas ihop med väg 120 med en rondell.

  Norra Ringvägens verksamhetsområde och Vena bostadsområde etapp 1

  Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen. Norr om väg 120 och väster om Norra Ringvägen planeras även för ett område med hand...

 • Bild av paradisskolans framsida

  Paradiset 3

  Nytt område med bostäder, skola och förskola i den nordvästra delen av Älmhult.

 • Ett illustrerat område med byggnader, villor och  växtlighet som visar hur Plåtslagaren 6 med flera kan komma att se ut.

  Plåtslagaren 6 med flera

  Stadsprojekt för att omvandla dagens område med verksamheter och industri till en blandad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

 • Renderat vy över Solvikskajen, byggnader och broar 

  Solvikskajen

  Just nu pågår planer för att omvandla den gamla sågverkstomten till ett unikt bostadsområde vid sjön Möckeln i Älmhults tätort.

 • Sjö, träd och stenar. Sjön Möckeln

  Södra Möckeln

  Kommunen vill utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar ...

 • Illustration över Stinsen 2

  Södra stationsområdet

  På busstorget vid stationen planeras för ny bebyggelse med möjlighet till bostäder, kontor och centrumfunktioner.

 • Illustration över Vena

  Vena - en ny stadsdel

  Älmhults nya framtida stadsdel med bostäder som har närhet till service, handel, skola och rekreation.

 • Tornet högst upp i en vit byggnad lyfts av med lyftkran.

  Vita korset

  Plan för att utveckla området för bostäder, centrumverksamheter och vård.

 • Plattsättning och växtlighet. Pergola av stora träbalkar.

  Västra Bökhult

  Nytt naturnära bostadsområde med närhet till skola och förskola. Området byggs i två etapper.

 • Byggnad i skymningsljus med ljus från entrén

  Älmhults handelsplats

  Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

 • Elever på ny vandringsstig 

  Östra Möckeln vandringsled

  Vandringsleden ska knyta ihop fem naturreservat och kulturreservatet Linnés Råshult och kommer bestå av tre delslingor som tillsammans motsvarar 3-4 ...