Vena - en ny stadsdel

Älmhults nya framtida stadsdel med bostäder som har närhet till service, handel, skola och rekreation.

Illustration över nya stadsdelen Vena

Illustration över den nya stadsdelen Vena

Vena ligger i tätortens västra kant. Området är kuperat och när det byggs på höjden ger en fin utsikt över Möckeln. Tanken med området är att skapa ett blandat bostadsbestånd med närhet till service, handel, skola och rekreation. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kommer att vara en viktig del av att ta sig till och inom området.

Projektets vision

Området är idag orörd, kuperad skogsmark, som kommer att omvandlas till en varierad stadsdel. Här planeras för bostäder, handel, skolor, förskolor och Älmhults nya idrottsplats.

För att skapa prisvärda bostäder planeras en tät bebyggelse med flerbostadshus, radhus och villor. För att balansera denna täta bebyggelse kommer en hel del grönyta mellan kullarna att behållas. Vena mosse kommer att utvecklas för rekreation.

Projektets syfte

Älmhult växer och vi behöver fler attraktiva bostäder.

Läs mer om detaljplanen för Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1)

Tidsplan

  • Utbyggnaden av Vena etapp 1 planeras att pågå 2022–2023
  • Utbyggnaden av Vena etapp 2 planeras att pågå 2025–2026
  • Utbyggnaden av Vena etapp 3 planeras att pågå 2027–2028
  • Utbyggnaden av Vena etapp 4 planeras att pågå 2030–2035
  • Utbyggnaden av Vena etapp 5 planeras att pågå 2036–2040

Flera detaljplaner kommer att tas fram inom den nya stadsdelen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 28 nov kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?