Vena - en ny stadsdel

Älmhults nya framtida stadsdel med bostäder som har närhet till service, handel, skola och rekreation.

Illustration över Vena

Illustration över den nya stadsdelen Vena

Vena ligger i tätortens västra kant. Området är kuperat och när det byggs på höjden ger en fin utsikt över Möckeln. Tanken med området är att skapa ett blandat bostadsbestånd med närhet till service, handel, skola och rekreation. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kommer att vara en viktig del av att ta sig till och inom området.

Projektets vision

Området är idag kuperad skogsmark, som kommer att omvandlas till en varierad stadsdel. Här planeras för bostäder, handel, skolor, förskolor och Älmhults nya aktivitetsområde.

Området kommer att bebyggas med framförallt villor och radhus, men för att skapa blandad bebyggelse planeras även gruppbebyggelse och flerbostadshus. För att balansera denna bebyggelse kommer en hel del grönyta mellan kullarna att behållas. Vena mosse kommer att utvecklas för rekreation.

Tidsplan

Utbyggnaden av Stadsdelen vena är påbörjad. Den kommer att ske etappvis.
Det är ett större projekt som beräknas pågå fram till år 2040. Flera detaljplaner kommer att tas fram inom den nya stadsdelen.

  • Första etappen är påbörjad och planeras att pågå till och med sensommar 2024

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?