Köpmannen 2 med flera (Älmhults handelsplats)

Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

Byggnad i skymningsljus med ljus från entrén

Illustration av Live Arena. Bild från Ingka Centres

Projektets vision

För att kunna skapa fler mötesplatser möjliggör planen utöver handel och kontor också byggnation av centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrottshall. Detta bidra till en plats där fler människor kommer att röra sig både dag- och kvällstid vilket även ökar tryggheten i området.

Projektets syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Haganäs handelsområde genom att tillåta fler typer av användning till exempel för centrumverksamhet och samlingslokaler. Utvecklingen av området gör det enklare för fotgängare och cyklister att ta sig mellan handelsplatsen och Älmhult centrum.

Trafikstrukturen, framför allt Östra Esplanadens anslutning till handelsområdet, utformningen av parkeringsplatserna mellan Haganässkolan och Handelsvägen, ska ses över för att bli en mer trafiksäker, tydlig och trevlig miljö.

Området ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120.

Läs mer om detaljplanen för Köpmannen 2 med flera, Älmhults Handelsplats

Tidsplan

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag på detaljplan. Detaljplanen beräknas vara klar 2024.

Läs mer på Ingka Centres Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?