Furulund

Kommunens vision för Furulundsområdet är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där alla kan hitta sitt hem.

Bostadsområdet blir en naturlig fortsättning av Hagabo. Här planeras bostäder i form av flerbostadshus, grupp- och villabebyggelse och för verksamheter ligger det trafikstrategiskt med skyltläge mot väg 23.

Projektets vision

Furulund blir ett nytt område för cirka 350 bostäder i form av flerbostadshus, grupp-, och villabebyggelse och förskola. Det kommer också att finnas möjligheter att bygga lokaler för icke störande verksamheter, handel och kontor längs med väg 23.

Handelsvägen formas om och får en stadsmässig karaktär genom att vi lägger gång- och cykelväg samt en trädallé längs med gatan. I Furulund vävs naturen in i byggelsen genom gröna miljöer. Parkområde, lekplats, torg och motionsstigar planeras inne i bostadsområdena som ger möjlighet till rekreation direkt utanför dörren.

Illustration över Furulund

Illustration över Furulund

Projektets syfte

Älmhult växer och vi behöver tomter för såväl bostäder som verksamheter och handel. Det är ett resurseffektivt sätt att planera ny bebyggelse då service, handel och skolor finns i närheten.

Läs detaljplanen för området Äskya 1:27, Furulund Länk till annan webbplats.

Byggherrar i projektet

GBJ Bostadsutveckling och Seamul Invest kommer bygga bostäder i etapp 1.
Svensk Husproduktion AB och Fagnes kommer bygga bostäder i etapp 2.

Här kan du se bilder på de planerade bostäderna

Tidsplan

Tidsplanen för genomförandet delas in i 3 etapper.

Etapp 1 pågår. Avverkning är klar och vi har sparat vissa områden för natur och park. I första skedet färdigställs 33 000 m2 verksamhetsmark i bra skyltläge.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 27 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?