Kattesjön

Tomter för bostäder i Kattesjön, bostadsområde i södra Diö, med närheten till vattnet och naturen.

Drönarbild på skog, sjö och tom mark. 

Projektets vision

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse för att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa ett område med mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder så som villor, radhus/parhus/kedjehus och flerbostadshus på max 7,6 meter vilket innebär möjlighet att uppföra byggnad i två våningar, eller motsvarande 2 plan.

Med flera typer av bostäder möjliggörs också för fler människor att hitta sin typ av hem i det vackra området med närhet till sjö och natur.

Tidsplan

Etapp 1 blev klar 2016. Flera tomter är bebyggda/sålda, men det finns ytterligare tomter till försäljning. Markförsäljning för etapp 2 är påbörjad.

Är du intresserad av tomt i Kattesjön, kontakta kommunens servicecenter.

Lokal gata samt terrassering av mark för ytterligare tomter i området har färdigställts enligt gällande detaljplan.

Illustration över hur området i Kattesjön kan se ut

Illustration över hur området i Kattesjön kan se ut

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?