Ikea 4 med flera

Planering för att möjliggöra för fler typer av verksamheter kring IKEA Museum och Hotell.

IKEA Museum som är en av fastigheterna som ligger inom detaljplanområdet Ikea 4 m.fl.

Här ser du IKEA Museum som är en av de byggnader som ligger inom detaljplanområdet

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2022 att ge ett positivt planbesked och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Ikea 4 m.fl., IKEA Museum och Hotell.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området kring Ikea museum och hotell genom att tillåta etablering av fler typer av användning än kontor och handel vilket medges i nu gällande plan.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i centrala Älmhult, direkt väster om Södra stambanan och norr om väg 120. Inom området finns idag bland annat IKEA Museum och IKEA Hotell.

Planområeskarta för planområde Ikea 4 m.fl.

Karta med uppmärkt planområde för Ikea 4 m.fl.

Planhandlingar

Plan-PM för Ikea 4 m.fl. Pdf, 2.1 MB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?