Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ansökan och anmälan

Det krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd för att få anordna en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning för vattentoalett.

Enklast är att använda miljö- och byggnämndens färdiga blankett för att ansöka om tillstånd. Ett tillstånd för att anlägga en avloppsanordning är skriftligt och ska vara utfärdat innan arbetet påbörjas. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och sedan att avloppsanordningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

För anläggningar utan vattentoalett och vid vissa typer av ändringar krävs istället en anmälan. Samma blankett kan användas för anmälan som för ansökan om tillstånd vid ändring av ett avlopp med vattentoalett. Ett avlopp utan vattentoalett består av en torrtoalett samt ett BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten). BDT-avlopp är anmälningspliktigt, men inte torrtoalett. Latrin är dock ett kommunalt avfall och kräver därför att man har abonnemang för hämtning av latrin hos SSAM. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om man vill kompostera latrin själv behöver man anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. E-tjänst för detta kommer inom kort att vara tillgänglig på hemsidan.

Blankett för ansökan och anmälan om inrättande av WC- och BDT-avlopp kan laddas ner via länk i högerspalten på denna sida. Anvisningar om hur man fyller i blanketten bifogas. 

En ansökan/anmälan består av olika delar:

  • En ifylld ansökningsblankett
  • En skalenlig ritning (situationsplan) över avloppsanordningen på den fastighet som berörs. Se blankett för komplett lista över vad som ska vara utmärkt på kartan.
  • Beskrivning av hur grundvattenrör ska utföras (vid markbaserad teknik).
  • Skötselplan för anläggningen.
  • Eventuellt produktblad för vald avloppsteknik, exempelvis minireningsverk eller biomoduler

Om någon del av avloppsanordningen ska ligga inom strandskyddsområde kan en strandskyddsdispens komma att krävas innan arbetet påbörjas.

Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och därmed förkortar handläggningstiden.  Handläggning av ansökan påbörjas inom sex veckor efter att den inkommit.

Till toppen