Avlopp och dagvatten

  • Kommunalt avlopp och dagvatten

    Bor du i en tätort är din fastighet vanligtvis ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Då är det vi som levererar vattnet och tar hand om avloppsvattnet.

  • Enskilda avloppsanläggningar

    Avloppsanläggningar som inte är anslutna till kommunala reningsverk kallas enskilda avlopp. Fastigheter utanför det kommunala VA-nätverket exempelvis på landsbygden har oftast någon form av enskilt avlopp, med avloppsreningsanordningar byggda för endast ett eller några få hushåll.