Avfall & återvinning

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, sköter avfallshanteringen. De svarar på frågor om sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

Om du har frågor om din avfallshantering

Vänd dig till SSAM:

Koll på hämtdagar

ssam.se/hamtdagar Länk till annan webbplats.

Kundinformation från SSAM

Prenumerera på SSAMs digitala kundinformation så är du säker på att bli påmind inför varje gång hämtdagarna kan variera. Du får också information som kan vara viktig för din avfallshantering, nyheter om SSAM och smarta miljötips.

Anmäl dig till SSAMs digitala kundinformation Länk till annan webbplats.

Fyrfacksystemet

Fyrfacksystemet minskar transporterna till och från återvinningsstationerna, ökar återvinningen och ger våra kunder en bättre service.

Så här fungerar SSAMs fyrfacksystem Länk till annan webbplats.

Vid frågor om ditt avfallsabonnemang och utsträckt hämtningsintervall av fyrfackskärl, kontakta SSAMs kundtjänst på e-post eller telefon här nedan:

Avfallsplan för ett Småland utan avfall

SSAM ansvarar för avfallshanteringen i Älmhults kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

SSAM har ett tydligt uppdrag från kommunerna att förbättra sophämtning och service i våra ägarkommuner. Genom en förbättrad avfallshantering ska SSAM bidra till att nå globala, nationella och lokala miljömål.

Den gemensamma avfallsplanen för Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner, går från att avfallshantering handlat om effektivt undanskaffande till att i stället planera för att förebygga att avfall uppstår och utnyttja de gemensamma resurserna fullt ut. Allt avfall ska också hanteras som potentiella resurser.

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015).

Den fullständiga avfallsplanen hittar du hos SSAM Länk till annan webbplats.

Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett sätt att ta vara på näringsämnen som finns i ditt matavfall och använda det som jordförbättring i trädgården.

Om du vill kompostera matavfall krävs det en anmälan till miljö- och byggförvaltningen oavsett vilken komposteringsmetod du väljer. Det är viktigt att komposten sker i en godkänd behållare som är skadedjurssäker och i normalfallet isolerad behållare.

Om du bara vill kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Anmäla kompostering med Bokashi

Du som komposterar ditt matavfall med Bokashi behöver också anmäla det till miljö- och byggenheten, eftersom Bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern.

Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Om du inte har en varmkompost behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Vad går bra att kompostera?

I stort sett allt organiskt matavfall kan komposteras: matavfall, kaffefilter, tepåsar, hushållspapper. Även äggskal, kött-, fisk- och skaldjursrester.

Stora köttben bryts knappast ner i en kompost men kan läggas med ändå och sedan krossas till benmjöl som är bra växtgödsel.

Kompostering av matavfall ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du kan antingen köpa ett kärl eller behållare som uppfyller dessa krav eller tillverka en egen kompost. När du anmäler din kompost för matavfall ska du bifoga en bild eller ritning.

Detta ska inte komposteras

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter, ogräs som gått i frö (kan dock komposteras i varmkompost där många frön dör av värmen).

Vilka krav finns om jag bygger egen kompost för matavfall?

Kraven är samma som om du köper en behållare. Komposten ska vara tätförslutande och behöver i normalfallet vara isolerad för att minimera risken för skadedjur, den ska även kunna brukas året runt. För att säkerställa att komposten är skadedjurssäker bör den vara försedd med ett lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter.

Anmälan om kompostering Länk till annan webbplats.

Lämna ditt avfall

I kommunen finns flera obemannade återvinningsstationer. Där kan du varje dag, dygnet runt, lämna förpackningar och tidningar.

Återvinningsstationer

Dessa stationer ligger ofta i anslutning till bostadsområden eller handelsområden.

Det här kan du lämna på återvinningsstationen:

  • Glas, färgat och ofärgat
  • Förpackningar
  • Metall
  • Mjuk- och hårdplast
  • Papper
  • Tidningar och returpapper
  • Små batterier

Här hittar du Älmhults återvinningsstationer Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

Det finns två återvinningscentraler i Älmhult en i Äskya, 1 km öster om Älmhults tätort samt en mindre återvinningscentral i Liatorp. Återvinningscentralerna drivs av SSAM.

Återvinningscentral Liatorp

Adress: Växjövägen, Liatorp

Återvinningscentral Äskya

Adress: Äskya 1, Älmhult

Läs mer om öppettider och hitta till centralerna här Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?