Egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar själv för skötseln av brunnen samt vattnets kvalité genom vattenprover.

Bor du på landsbygden har du troligen en enskild brunn och enskilt avlopp och ansvarar för det själv. Bor du i en tätort så är det förmodligen vår VA-avdelning som levererar vattnet till dig. Du kan läsa mer om vad som gäller för dig med kommunalt vatten via länken härunder.Läs mer om dricksvatten, bevattningsförbud, vattenkvalité, med mera

Vattenprov

Du som har egen brunn ansvarar själv för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Livsmedelsverket rekommenderar att du analyserar dricksvattnet vart tredje år.

Älmhults kommun har en överenskommelse med företaget SGS, där du med egen brunn kan beställa brunnsvattenanalyser till reducerat pris. Du gör såhär:

 1. Provtagningsflaskor beställs via SGS webbshop. Klicka på länken och följ sedan beskrivningen nedan steg för steg för att få reducerat pris.
  Beställ provtagningsflaskor hos SGS Länk till annan webbplats.
 2. Välj analyspaket genom att klicka på varukorgsknappen vid respektive analys. Din valda analys placeras i Varukorgen.
 3. Klicka på Varukorgen för att se valda analyser. Här kan du välja att ta bort analys eller fortsätta att handla. Fyll sedan i den information som behövs: Brunns- eller anläggningsadress, provinlämning och rapportleverans. Tryck på Spara och fortsätt för att komma till kassan.
 4. I kassan, ange kampanjkoden KRONOBERG med versaler och klicka på Använd rabattkoden. Fyll i dina uppgifter. Välj betalningssätt. Klicka på Slutför köp. När köpet är genomfört får du upp en sammanställning av beställningen på skärmen som du kan skriva ut. En orderbekräftelse skickas också till den e-postadress du uppgivit.
 5. Provtagningsmaterial skickas ut inom ett par dagar.
 6. Provet kan lämnas på kommunhuset i Älmhult på tisdagar före klockan 13.00 eller på något av SGS Analytics inlämningsställen. Observera att provet måste lämnas samma dag som det tas.
  SGS analytics inlämningsställen Länk till annan webbplats.Om du inte har möjlighet att lämna in provet kan du skicka in provet. Tänk då på att beställa en returfraktsedel tillsammans med flaskorna. Analysresultatet får du cirka 10 arbetsdagar efter du skickat in provet.
 7. Uppe i högra hörnet under meny finns svar på vanliga frågor. SGS Analytics kundtjänst kan också hjälpa dig om du har frågor om din beställning. Du når dem på telefonnumret nedan.
  013-25 49 91

När du skickat ett vattenprov på analys kommer resultatet i en analysrapport. I länken nedanför får du hjälp att tolka ditt analysresultat.

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys Länk till annan webbplats.

Anlägga brunn

Det behövs inget tillstånd eller anmälan för att anlägga en brunn som försörjer högst två hushåll. Om du borrar en brunn registrerar brunnsborraren den nya brunnen i brunnsarkivet vid Sveriges geologiska undersökning. För mer information om anläggning av brunnar se länkar nedan.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Du kan enkelt registrera din brunn genom att fylla i ett e-formulär på webben. Formuläret går även utmärkt att använda med en smartphone eller platta med GPS. Då kan din enhet enkelt positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet Länk till annan webbplats.

Din brunn kan redan vara registrerad eftersom borrfirmor lämnar in uppgifter till brunnsarkivet. I SGUs kartvisare hittar du i så fall information om brunnen.SGUs Kartvisare Länk till annan webbplats.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera.

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Skötsel av brunn

För att en brunn ska kunna ge tillräckligt mycket dricksvatten och uppfylla god kvalitet behöver den underhållas regelbundet. På livsmedelsverkets webbplats kan du läsa om skötsel av till exempel grävda och bergborrade brunnar.

Skötsel av liten dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats.

Översvämning brunn

Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten med virus och bakterier. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak.

Om du är osäker på om vattnet har blivit förorenat bör det kokas om det ska användas för dricksvatten. Man bör även avstå från att duscha i förorenat vatten för att undvika risk för infektioner. Som alltid rekommenderas att du regelbundet inspekterar din brunn så att den är i god kondition samt att du provtar vattenkvaliteten.

När risken för översvämning avtagit och vattennivåerna återgått till de normala kan en förorenad brunn spolas och eventuellt även kloreras, så att negativa effekter från en eventuellt kvarvarande förorening elimineras. För detta rekommenderas fackmannamässig hjälp.

Läs mer om översvämning och egen brunn på livsmedelverket Länk till annan webbplats.

Sinad brunn

Att spara på vattnet är även viktigt för dig som har en egen brunn. Om vattnet i din grävda brunn inte räcker till beror det i regel på att grundvattennivån i området har sjunkit för mycket. Det kan också bero på att tillrinningen till brunnen minskat, till exempel genom att botten slammat igen. I så fall kan det hjälpa att rensa botten och lägga i ny sand och grus. Om den grävda brunnen ofta sinar, kanske enda alternativet är att borra en brunn.

En brunn som är borrad i berggrunden är i regel inte lika känslig för torka som en grävd brunn. Om du ska borra en brunn är det viktigt att brunnsborrningen utförs fackmannamässigt och i enlighet med Normbrunn-16. Du bör anlita en certifierad brunnsborrare eller kontrollera att de är anslutna till någon av branschorganisationerna för brunnsborrare, till exempel Avanti eller Geotec.

Innan du borrar en egen brunn kan du först höra med VA-avdelningen för att få information om det planeras kommunalt vatten och avlopp i området där du bor.

Hitta din närmaste borrare Länk till annan webbplats.

Vattenkiosk på Drivågatan

Älmhults kommun (inklusive räddningstjänsten) har inte möjlighet att köra ut vatten till dig om din brunn sinar. Däremot går det bra att hämta dricksvatten gratis i vattenkiosken på Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset). I vattenkiosken används nödvattenkranen genom att hålla inne knappen tills vattnet kommer. Du behöver ha med dig egna behållare.

Behöver du större mängder vatten?

Om du behöver större mängder vatten kontaktar du Servicecenter.

Avgiften för större mängder vatten är 55 kronor/m3 inklusive moms (44 kronor /m3 exkl. moms) och minsta beloppet som debiteras är 375 kronor inklusive moms (300kr exkl. moms).

Det finns möjlighet att hämta en egen nyckel till vattenkiosken mot en depositionsavgift på 625 kronor inklusive moms (500 kronor exkl. moms).

Under sommaren har vi lånenycklar och låneslangar på Servicecenter som vi lånar ut utan kostnad. Utlåningstid för nyckel och slang är högst 5 arbetsdagar. Om de inte lämnas tillbaka i tid debiteras en depositionsavgift på 625 kr (500 kronor + moms).

Vi kan inte garantera att slangen är rengjord. Du som lånar har själv ansvar för att slangen är ren.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?