Energi & uppvärmning

Här hittar du information och tips om hur du kan kan tänka smart när det kommer till energi och uppvärmning för din bostad. Att göra smarta val gör gott för både miljö och plånbok.

Energianvändning

Energianvändningen i våra bostäder står för ungefär en tredjedel av vår klimatpåverkan. Tillsammans kan vi se till att påverka miljön så lite som möjligt genom att använda mindre energi och smarta, energieffektiva lösningar.

Det finns mycket du kan göra själv för att minska både klimatpåverkan och din elräkning, och du kan börja redan idag.

  • Börja med att kontroll över din energianvändning så att du har kunskap om när energin används och till vad.
  • Ta sedan bort allt som är onödigt och inför energismarta vanor.
  • Sista steget är att se över hur du kan effektivisera användningen av den energi som är kvar.

På Energimyndighetens Husguiden hittar du tips och råd i ditt arbete med att minska din energianvändning.

Husguiden - för dig som vill energieffektivisera ditt hus Länk till annan webbplats.

Rådgivning

Läs mer om hur du kan få rådgivning här

Solenergi

För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i världen och i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till uppfyllandet av dessa mål, då solen har en mycket stor potential som energikälla. Betydelsen och utbudet av den förnybara energin växer i världen och solkraft tar täten.

Solceller minskar din elräkning och sänker dina löpande elkostnader.

Bra att veta om solceller

Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet som antingen används direkt i byggnaden eller matas ut på elnätet. Solceller kan placeras på ett hustak, men även på mark, plank, husvägg eller balkongsidor.

Här får du veta mer om vad som krävs för att sätta upp solcellspaneler. Har taket rätt förutsättningar, krävs bygglov, vilka krav finns på brand- och elsäkerhet? Här finns också information om de olika solcellslösningar som finns på marknaden.

Behövs bygglov?

Från och med 1:e augusti 2018 finns det bygglovsbefriade regler för solpaneler.

Läs allt om bygglov här

Solenergi i Älmhult

År 2020 sattes det upp 94 nya solcellsanläggningar i vår kommun. Intresset för solceller fortsätter att vara väldigt stort och det är speciellt privatpersoner som har valt att installera. Tack vare detta produceras cirka 2300 MWh el från solceller i vår kommun per år. Det motsvarar ett års förbrukning av hushållsel till cirka 460 villor.

Solceller i Älmhult

Antalet villor i Älmhult med solceller på taket fortsätter att öka. I kommunen fanns det, år 2021, totalt 291 mindre solcellsanläggningar på villatak. År 2017 fanns det endast 40 anläggningar. Den totala installerade effekten är 2,9 MW

Uppvärmning

Den största delen av energin som används i ett hus går till husets uppvärmning. I det svenska genomsnittshuset används ungefär 75 procent av energin till värme och varmvatten. Hur värmen produceras och distribueras påverkar hur höga energikostnader du har och hur stor miljöpåverkan din uppvärmning bidrar till.

Funderar du på att byta värmesystem? På Energimyndighetens webbplats finns tips och råd om vad du ska tänka på!

Energimyndigheten - se över husets uppvärmningssystem Länk till annan webbplats.

Innan du köper en värmepump

Det är mycket att tänka på innan du köper värmepump. Här kan du hitta information och tips.

Checklista inför ditt köp

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. På deras hemsida kan du hitta deras medlemsföretag. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista.

Anmälan av värmepump

Eftersom miljön kan påverkas negativt av installationen måste man ta vissa försiktighetsåtgärder. Miljö- och byggnämnden beslutar om dessa försiktighetsåtgärder i en föreskrift, till fastighetsägaren. Jord-, berg och sjövärmeanläggningar ska anmälas till miljö- och byggnämnden i god tid innan installationen sker. Luftvärmepump är inte anmälningspliktigt.

Behandlingen av din anmälan tar normalt sex veckor. För hanteringen av anmälan tar nämnden ut en avgift. Om du glömmer att anmäla kan du i värsta fall dömas för brott mot anmälningsplikten. Det vill säga din skyldighet att anmäla. Det gäller även om man inte var medveten om skyldigheten att anmäla.

Det är viktigt att grund- och ytvatten skyddas mot utsläpp och föroreningar. Eftersom detta kan påverka kvalitéten negativt. Därför finns det för de flesta kommunala vattentäkter skyddsområden och anvisningar för att förhindra att vattnet förorenas. Detta kan påverka etablering av en värmepump.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?