Trygghet och folkhälsa

Här hittar du information och kontaktuppgifter om det som rör din personliga trygghet. Du kan även läsa om vårt arbete för ett tryggare och friskare samhälle.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas Telefoncentral är brottsofferjourernas nationella hjälptelefon dit du kan ringa under kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp.Telefonnummer 0200-212019Brottsofferjourernas Telefoncentral kan ge stöd på språk till människor som talar; arabiska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, ryska, spanska, franska, sydkurdiska samt ungerska.

Höga temperaturer och värmebölja

Extrem värme kan vara farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja och det gäller framför allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

När temperaturen går över 27 grader flera dagar i följd och inte ens natten ger någon svalka är det påfrestande för kroppen att hantera värmen. Speciellt om inomhustemperaturen stiger betydligt mer än utomhustemperaturen.

Råd och tips vid värmebölja

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur värme påverkar kroppen och ger enkla råd hur du kan förebygga hälsoeffekter vid höga temperaturer och värmebölja.

Varningar och meddelanden om höga temperaturer eller värmebölja

På SMHI’s hemsida hittar du prognoser, meddelanden och varningar om bland annat förestående perioder med högra temperaturer eller värmeböljor. Här finns även en app att ladda ned där man kan välja att prenumerera på varningsmeddelanden.

Läs mer om höga temperaturer eller värmebölja på SMHI’s webbplats Länk till annan webbplats.

Översvämningar

Att få översvämning i sin fastighet kan innebära stor skada och mycket arbete. Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar.

Du har ansvar att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att försöka förebygga skador. Älmhults kommun har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner.

För att se om du bor i ett område med risk för översvämning kan du använda MSB:s översvämningsportal Länk till annan webbplats.

Skydda din fastighet innan översvämning

 • Rensa regelbundet dagvattenbrunnar och se över golvbrunnar.
 • En dränkpump är bra att ha vid översvämningar, kommunen har inga pumpar att låna ut.
 • Bor du i ett område med risk för översvämning kan du behöva förbereda skyddsbarriärer i form av sandsäckar eller jordvallar med plast över.
 • Det är vanligast att källare drabbas av översvämningar. Förvara därför inte värdefull egendom där.

Skydda din fastighet under översvämning

 • Bryt all elektrisk ström (töm eventuellt kyl och frys).
 • Bygg barriärer med sandsäckar eller jord med plast över.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor och/eller plastduk.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Flytta värdefulla ägodelar från det utsatta området.

Vid de extrema vattennivåer som förekommer just nu i kommunen och runt om i landet kan det vara bra för er som har en enskild avloppsanläggning att inte ta alltför långa duschar, bad eller köra tvättmaskinen på hög nivå.

Detta beror på att de höga vattennivåerna i marken kan påverka den enskilda avloppsanläggningen negativt. Om ni misstänker att er avloppsanläggning inte fungerar som den ska, antingen att det är mycket vatten runt om infiltrationen eller om ni känner avloppslukt, kontakta en entreprenör för att få råd. Man kan som privatperson kontrollera vattennivåerna i slamavskiljaren, fördelningsbrunnen och luftningsrören.

Allmänna råd vid översvämning

 • Är det en farlig nödsituation ska du ringa 112 till SOS alarm.
 • Gör en felanmälan till Älmhults kommun om det rör kommunal mark.
  Felanmälan Älmhults kommun
 • Följ nyhetsrapporteringen via webb, radio och/eller TV så du vet hur översvämningen utvecklas.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten och drick inte vattnet i kranen förrän du får klartecken.
 • Gör så snart det är möjligt en anmälan till ditt försäkringsbolag. Fotografera eller filma skadorna, och gör även en förteckning över dem.

Läs fler allmänna råd

Vatten från egen brunn vid översvämning

Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten med virus och bakterier. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak.

Om du är osäker på om vattnet har blivit förorenat bör det kokas om det ska användas för dricksvatten. Man bör även avstå från att duscha i förorenat vatten för att undvika risk för infektioner. Som alltid rekommenderas att du regelbundet inspekterar din brunn så att den är i god kondition samt att du provtar vattenkvaliteten.

När risken för översvämning avtagit och vattennivåerna återgått till de normala kan en förorenad brunn spolas och eventuellt även kloreras, så att negativa effekter från en eventuellt kvarvarande förorening elimineras. För detta rekommenderas fackmannamässig hjälp.

Skydda dig mot brott

Att bli drabbad av ett brott innebär att någon bryter sig in i ens privatliv och det kan vara svårt att hantera, inte minst känslomässigt. De som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet. Vi kan försäkra oss mot de materiella förlusterna, men inte mot att personliga minnen försvinner eller förstörs.

Bilinbrott och bilstölder

Dagens bilar har oftast moderna larm och elektroniskt stöldskydd, trots detta är de fortfarande stöldbegärliga. Stölderna av hela bilar har gått ner de senaste åren och de som stjäls idag är ofta utvalda och bilstölden är ett beställningsjobb. Det som dock är vanligare är att man stjäler delar av bilen eller saker som förvarats i bilen.

Här följer några råd:

 • Lämna aldrig stöldbegärlig egendom i bilen (töm bilen själv).
 • Märk stöldbegärliga delar så som fälgar, extra ljus etc.
 • Montera hjullås om du har dyra fälgar.
 • Utrusta äldre bilar med elektroniskt stöldskydd (immobiliser).
 • Håll noga reda på bilnycklar särskilt till nyare årsmodeller då de är väldigt stöldbegärliga.
 • Se till att separera olika nycklar så att du till exempel inte har din bostadsnyckel och bilnyckel i samma nyckelknippa.

Bostadsinbrott/Grannsamverkan

Vi arbetar för att främja en god Grannsamverkan i kommunen. Grannsamverkan har som syfte att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta genom ökad uppmärksamhet från de som bor i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Regioner, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Läs mer om Grannsamverkan och hur du kan starta upp det på webbplatsen för Samverkan mot brott Länk till annan webbplats.

Lite tips för att försvåra för tjuven

 • Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar oavsett om det är någon hemma eller ej.
 • Låt aldrig nyckeln sitta kvar i altandörren.
 • Öppna upp tomten för bättre insyn, förstärk gärna belysning runt huset samt komplettera med förslagsvis rörelsevakt.
 • Förvara inte värdesaker, nycklar, datorer eller kameror synligt från fönster.
 • Märk, fotografera och skriv ned din egendom.

När du inte är hemma

Meddela dina närmsta grannar om du reser bort. Om du ska vara borta en längre tid, be grannar eller bekanta om hjälp att:

 • Tömma din brevlåda.
 • Skotta snö eller göra fotspår i snön vid huset.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland.
 • Ha timer på olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Tala inte in på telefonsvararen eller skriv inte på Facebook att du är bortrest.
 • Avbeställ tidningen om du är på semester.

Håll ögonen öppna

 • Var uppmärksam på vilka som rör sig i området. Ta kontakt med okända personer i ditt område.
 • Skriv ner registreringsnummer på bilar och andra fordon som avviker eller som är obekanta.
 • Rapportera iakttagelser till polisen på polisen.se eller på telefon 114 14.
 • Vid pågående brott – ring 112.

Trygghet och säkerhet för äldre

Äldre personer är överrepresenterade i skadestatistiken. Den största skadehändelsen är fallolyckan. I Sverige utgör de som är 65+ 19 procent av befolkningen och drygt en halv miljon är 80 år eller äldre. Av de som är 80+ bor 86 procent i eget boende och endast 14 procent bor på ett särskilt boende.

Ungefär 77 000 personer som är 65+ vårdas på sjukhus till följd av skador och förgiftningar. Det är en ökning med 21 procent på sex år. Fallolyckor utgör 59 procent av alla som behövde vård till följd av skador. (Den vanligaste fallolyckan är fall i samma plan genom halkning, snubbling eller snavning.) Vägtrafikolyckorna är cirka två procent. Övriga olyckstyper såsom bränder, drunkning, kvävning, förgiftning, maskinolyckor är cirka åtta procent.

Att må bra på äldre dar är viktigt och det förutsätter en god hälsa och ett bra socialt nätverk med meningsfull sysselsättning. Ett sätt att behålla livskvaliteten är att undanröja de olycksrisker som finns i bostaden. Under nedanstående länkar hittar du mer information hur du förebygger.

Film – Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar! (YouTube) Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?