Fastighetsregister

I registret kan man bland annat se vem som är ägare, hur stor fastigheten är och om det finns någon rättighet, så kallat servitut, som belastar fastigheten. 

Kommunen arbetar med att sätta adresser till byggnader och registrerar dessa uppgifter i ett digitalt system som bland annat skattemyndigheten och räddningstjänsten hämtar information från.

Enligt lag ska det också finnas ett lägenhetsregister över alla bostadslägenheter. Adress, lägenhetsnummer, area, antal rum och kökstyp är exempel på uppgifter som lagras och som gör det enklare att ta fram statistik inom bostadsbyggande.

Varje fastighetsägare är skyldig att rapportera förändringar till kommunen. Det är viktigt att lägenhetsnummer stämmer för att folkbokföring ska kunna göras.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll