Cykling och cykelvägar

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Älmhults kommun.

Två barn cyklar på en cykelväg med natur runt om

I Älmhult arbetar vi för att det ska vara enkelt att välja cykeln

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor både när det gäller arbetspendling, fritidsresor och för elever att ta sig till och från skolan. Inom centralorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5 km.

Karta över gång- och cykelvägar i Älmhult Pdf, 4.3 MB.

Vi bygger nytt och förbättrar cykelnätet

Älmhults kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en tryggare trafikmiljö för cyklister och gående. 2021 har vi förlängt den befintliga gång- och cykelvägen som löper genom Paradiset och kopplat ihop denna med Ljungbyvägen. Genom denna åtgärd kan man som cyklist färdas på separerade cykelvägar och slipper ge sig ut i blandtrafiken på villagatorna.

2021/2022 kommer även Älmhults första cykelöverfart att anläggas. En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister och innebär att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisten.

Hösten 2021 byggs även en efterlängtad cykelväg utmed väg 120 på en sträcka om 450 meter mellan Hallarydsvägen och den enskilda vägen norr om denna. Denna sträckning kopplar ihop Delary och Ryfors skola utan att man som cyklist behöver färdas på väg 120.

Cykelplan för Älmhults kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny cykelplan som ska få fler att cykla. Planen som sträcker sig till 2030 ska bidra till ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. Strategier och åtgärder är baserade på dialoger med allmänheten samt med ett stort fokus på trafiksäkerhet, skolvägar och att koppla ihop befintligt cykelnät.

Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Planen innehåller dels förslag på åtgärder som gör cykelnätet enklare, säkrare och tydligare, dels förslag på åtgärder som krävs för att skapa en attityd- och beteendeförändring. De övergripande målen är att andelen resor som görs med cykel ska vara 30% år 2030 samt att 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun.

Läs mer om cykelplanen

Felanmälan och synpunkter

Om du ser någonting som behöver åtgärdas när du är ute och cyklar får du gärna rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om potthål, trasig belysning, klotter eller liknande.

Du kan snabbt och smidigt göra din anmälan genom att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Har du frågor är du välkommen att skicka e-post eller ringa.

Älmhults kommuns felanmälan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?