Cykling och cykelvägar

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Älmhults kommun.

Två barn cyklar på en cykelväg med natur runt om

I Älmhult arbetar vi för att det ska vara enkelt att välja cykeln

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor både när det gäller arbetspendling, fritidsresor och för elever att ta sig till och från skolan. Inom centralorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5 km.

Karta över gång- och cykelvägar i Älmhult Pdf, 4.3 MB.

Utmaningen för våra testcyklister är i full gång

Ungefär 70 deltagare har tagit på sig uppgiften att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet så ofta de kan under de kommande sex veckorna.

Deltagare från olika arbetsplatser och med olika nationaliteter har antagit utmaningen. För deltagarna handlar det både om att förbättra hälsan och minska sin klimatpåverkan.

Är du med i utmaningen testcyklist?

När utmaningen är slut får du en enkät av oss via e-post. Alla som fyller i enkäten är med i en utlottning. Du kan vinna en cykel, alternativ cykelkärra, om du hellre vill ha det. Vi lottar också ut tio presentkort på cykelservice á 1000 kr.

Skicka in enkäten senast 7 juni.
Den 11 juni publicerar vi vinnaren på vår hemsida och FB.

Syftet med projektet

Det finns två syften med projektet. Det ena är att fler resor ska göras med cykeln i stället för med bilen. Det andra är att samla in värdefull information kring status på våra cykelvägar.

Målet med projektet är att få 50 vanebilister att bli vanecyklister och förhoppningsvis cykla mer efter testcykelperioden. Urval görs för att få med varierande åldrar, jämn könsfördelning och att testcyklisterna bor i olika delar inom Älmhults kommun.

Projektet har tidigare genomförts i andra kommuner där man har sett att cyklingen har blivit en vana. Efter ett år har man sett att 80% av deltagarna har fortsatt att cykla. Detta hoppas vi såklart på även i Älmhult!

Projektet görs i samverkan med IKEA i Älmhult.

Cykling gör dig skärpt!

Förutom vinster för klimatet och plånboken är hälsovinsterna för vanecyklister stora. Du får bättre kondition, ökar förbränningen och det stimulerar dessutom andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt men effektivt sätt. En cykeltur ger dig dessutom energi. Får hjärnan mer syre, som du får av motion, får du också mer endorfiner som gör dig pigg och glad.


Vi bygger nytt och förbättrar cykelnätet

Älmhults kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en tryggare trafikmiljö för cyklister och gående. 2021 har vi förlängt den befintliga gång- och cykelvägen som löper genom Paradiset och kopplat ihop denna med Ljungbyvägen. Genom denna åtgärd kan man som cyklist färdas på separerade cykelvägar och slipper ge sig ut i blandtrafiken på villagatorna.

2021/2022 kommer även Älmhults första cykelöverfart att anläggas. En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister och innebär att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisten.

Hösten 2021 byggs även en efterlängtad cykelväg utmed väg 120 på en sträcka om 450 meter mellan Hallarydsvägen och den enskilda vägen norr om denna. Denna sträckning kopplar ihop Delary och Ryfors skola utan att man som cyklist behöver färdas på väg 120.

Pumpa cykeln

Det finns en cykelpump vid stationen i Älmhult där du snabbt och enkelt kan pumpa din cykel. Du hittar den utanpå det lilla huset bredvid stationshuset mot Drottninggatan. Det kostar inget att pumpa cykeln.

Cykelplan för Älmhults kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny cykelplan som ska få fler att cykla. Planen som sträcker sig till 2030 ska bidra till ett hållbart samhälle och attraktiva boendemiljöer. Strategier och åtgärder är baserade på dialoger med allmänheten samt med ett stort fokus på trafiksäkerhet, skolvägar och att koppla ihop befintligt cykelnät.

Syftet med cykelplanen är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Planen innehåller dels förslag på åtgärder som gör cykelnätet enklare, säkrare och tydligare, dels förslag på åtgärder som krävs för att skapa en attityd- och beteendeförändring. De övergripande målen är att andelen resor som görs med cykel ska vara 30% år 2030 samt att 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun.

Läs mer om cykelplanen

Felanmälan och synpunkter

Om du ser någonting som behöver åtgärdas när du är ute och cyklar får du gärna rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om potthål, trasig belysning, klotter eller liknande.

Du kan snabbt och smidigt göra din anmälan genom att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Har du frågor är du välkommen att skicka e-post eller ringa.

Älmhults kommuns felanmälan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?