Min bostad

 • Dricksvatten

  Bor du i en tätort, då är det förmodligen vår VA-avdelning som levererar vattnet till dig. Bor du på landsbygden har du en enskild brunn och enskilt avlopp.

 • Avlopp och dagvatten

  Bor du i en tätort är din fastighet vanligtvis ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet, utanför tätorten är det oftast en så kallad enskild avloppsanläggning.

 • Energi & uppvärmning

  Här hittar du information och tips om hur du kan kan tänka smart när det kommer till energi och uppvärmning för din bostad. Att göra smarta val gör gott för både miljö och plånbok.

 • Bredband & fiber

  I Älmhults kommun erbjuds bredband via fiber till både tätort och landsbygd, dessutom finns gratis Wi-Fi i delar av centrum.

 • Boendemiljö

  Här kan du läsa om radon, vad som gäller för tomgångskörning och vad du kan göra om du störs av buller från grannar.

 • Djur

  Här hittar du information om att ha djur och när det krävs tillstånd.

 • Fastighetsregister

  I registret kan man bland annat se vem som är ägare, hur stor fastigheten är och om det finns någon rättighet, så kallat servitut, som belastar fastigheten. 

 • Egen brunn

  Du som har egen brunn ansvarar själv för skötseln av brunnen samt vattnets kvalité genom vattenprover.