Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Enskilda avlopp

Avlopp som inte är anslutna till kommunala reningsverk kallas enskilda avlopp. Fastigheter på landsbygden har oftast någon form av enskilt avlopp, med avloppsreningsanordningar byggda för endast ett eller några få hushåll.

I Älmhults kommun finns cirka 4 000 enskilda avlopp. Många av dessa saknar en tillräckligt bra rening. Orenat avloppsvatten som släpps ut i naturen kan orsaka olika problem:

  • Smittspridning genom förorenat dricksvatten
  • Syrebrist i vattendragen
  • Övergödning som kan leda till giftig algblomning

Övergödningen är inte bara ett lokalt problem, då vattnet härifrån i många fall når Östersjön eller Västerhavet.  

Nytt avlopp eller ändring kräver tillstånd

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt krävs skriftligt tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Läs mer under ansökan och anmälan.

Inventering

Miljö- och byggförvaltningen kommer att inventera alla enskilda avlopp med början under våren 2015.

Läs mer om hur vi arbetar med inventeringen.

Avloppsguiden

Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till både fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Här kan du läsa om enskilda avlopp och olika reningstekniker.

Till Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Till toppen