Kvarteret Prästgården

Ändring av detaljplan för kvarteret Prästgården.

Två kartor på planområdet för Kvarteret Prästgården.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 3 maj 2024.

Detaljplanen är under steget: laga kraft

OBS: Steget granskning ingår inte i denna detaljplan eftersom den handläggs med förenklat standardadförfarande.

Planens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelningsplan från 1966 för kvarteret Prästgården i Älmhults tätort. Anledningen är att fastighetsägaren önskar en fastighetsreglering för att ändamålsenligt fördela markyta mellan kyrkogård och prästgård. Lantmäteriet får inte göra en fastighetsreglering i strid mot detaljplanen eller tomtindelning. Kommunen upphäver tomtindelningen för att möjliggöra önskad fastighetsreglering. Upphävande av tomtindelning för kvarteret Prästgården görs genom ändring av detaljplan. Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Området regleras fortfarande genom kvarvarande detaljplaner och dess planbestämmelser.

Var ligger planområdet?

Kvarteret Prästgården ligger centralt i Älmhult ca. 500 meter väster om Älmhults station. I norr begränsas området av Delaryvägen, i öster av Älmhults kyrka och kyrkogården, i väster av ett antal bostadshus och i söder av väg 120 Hallandsvägen.

Karta över planområdet för Kvarteret Prästgården

Röd cirkel markerar planområdets läge i Älmhults tätort.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?