Abraham 1 och Markus 2 & 3

Pågående detaljplansarbete för Abraham 1 och Markus 2 och 3, Älmhult.

Uppdrag

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Abraham 1 och Markus 2, 3, Älmhult, Älmhults kommun.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Syftet med planen är att förtäta kvarteren med bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i området Stiftelsen, öster om Älmhults centrum och omges
av gatorna Östra Esplanaden, Baldersgatan, Källargatan, Torngatan och Norra
Krongatan.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?