Hämpersköp

Detaljplansarbete för att möjliggöra flerfamiljshus i Delary och kommunen jobbar nu med att ta fram en detaljplan för området.

Älmhults kommun har en stor befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder är stort. Fastighetsägaren vill bygga flerfamiljshus i Delary och kommunen jobbar nu med att ta fram en detaljplan för området.

Uppdrag

En detaljplan ska tas fram för Hämpersköp 1:8 i Delary. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Fastighetsägaren vill bygga bostäder på tomten och har ansökt om ny detaljplan. Idag är marken planlagd för allmänt ändamål vilket innebär att endast kommun, region eller stat får exploatera området för allmänt ändamål så som skola eller särskilt boende. För att möjliggöra bostäder behövs en ny detaljplan.

Planerat område för byggnation

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?