Folkparken 1 med flera, Gemöskolan

Planering för utökning av befintliga grundskolor.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2022 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Folkparken 1 m.fl., Gemöskolan.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utökning av befintliga grundskolor för att möta framtida befolkningsökning.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra Älmhults tätort i området Gemön i anslutning till de båda grundskolorna, Gemöskolan och Thoren framtid.

Karta över planområdet för fastigheten Folkparken 1 m.fl., Gemöskolan

Karta som visar planområdet för fastigheten Folkparken 1 m.fl., Gemöskolan

Planhandlingar

Plan-PM för Folkparken 1 m.fl. Pdf, 2.1 MB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?