Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1)

Pågående detaljplan Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1).

Uppdrag

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1) i Älmhult, Älmhults kommun.


Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, nära korsningen Hallandsvägen (väg 120) och förlängningen av Norra Ringvägen. Planområdet gränsar i söder mot naturmark (som är redan planlagd för handel ändamål), i norr mot Vena mosse, i öster mot naturmark (som planlagd för hotel och kontor) och i väster mot naturmark.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planområdet för del av Bökhult 2:1

Översiktsbild av planområdet. Den röda linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning, den blåa linjer visar planområdets gräns för detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (N.R. förlängning) P2020/6

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?