Svetsaren 3

Planering för att möjliggöra för fler typer av verksamheter på området.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att ge ett positivt planbesked och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Svetsaren 3.

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler typer av verksamheter än vad planen medger idag. I dagsläget gäller användning storindustri. Industriverksamheten kommer att fortsätta inom fastigheten.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i södra delen av Älmhult, väster om järnvägen och omfattar cirka 7,5 hektar och utgörs av fastigheten Svetsaren 3. Fastigheten är privatägd.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?