Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Begrava djur

Sällskapsdjur får enligt Jordbruksverkets regler grävas ner enligt anvisningar från kommunen. Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning.

Begrava husdjur  

Nedgrävning ska ske så att det inte skapar olägenhet för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.
 
Mindre sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan i allmänhet grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Hästbegravning

Från den 1 januari 2015 krävs det inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare krävs att platsen för nedgrävning är godkänd av miljö- och byggförvaltningen.

För att få tillstånd att gräva ner hästen ska du lämna in följande till miljö- och byggförvaltningen:

Miljö- och byggförvaltningen gör sedan en bedömning av platsen. Om platsen är lämplig får du brev eller e-post med anvisningar om vad du ska tänka på när du gräver ner din häst.

Kontakta gärna kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör i samband med val av plats.

Miljö- och nämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Till toppen