Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, vägar och parker, vatten och avlopp, räddningstjänst, kostverksamhet samt förvaltning av kommunens fastigheter.

Sammanträdesdagar

 • 18 januari 2022
 • 15 februari 2022
 • 15 mars 2022
 • 26 april 2022
 • 7 juni 2022
 • 13 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 1 november 2022
 • 6 december 2022

Sammanträdesdagar presidium

 • 11 januari 2022
 • 1 januari 2022
 • 1 mars 2022
 • 12 april 2022
 • 24 maj 2022
 • 30 augusti 2022
 • 20 september 2022
 • 18 oktober 2022
 • 22 november 2022

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Handlingar

Här hittar du tekniska nämndens kallelser och bilagor sorterade efter sammanträdesdatum.

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?