Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, vägar och parker, vatten och avlopp, räddningstjänst, kostverksamhet samt förvaltning av kommunens fastigheter.

Sammanträdesdagar

  • 25 januari 2024
  • 29 februari 2024
  • 25 april 2024
  • 13 juni 2024
  • 26 september 2024
  • 24 oktober 2024
  • 14 november 2024
  • 19 december 2024

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2024

Protokoll från tidigare år

2023

2022

2021

2020

2019

Handlingar

Här hittar du tekniska nämndens kallelser och bilagor sorterade efter sammanträdesdatum.

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?