Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, vägar och parker, vatten och avlopp, räddningstjänst, kostverksamhet samt förvaltning av kommunens fastigheter.

Sammanträdesdagar

 • 1 mars 2023
 • 27 april 2023
 • 13 juni 2023
 • 26 september 2023
 • 13 november 2023
 • 14 december 2023

Sammanträdesdagar presidium

 • 14 februari 2023
 • 11 april 2023
 • 31 maj 2023
 • 12 september 2023
 • 31 oktober 2023
 • 28 november 2023

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

Handlingar

Här hittar du tekniska nämndens kallelser och bilagor sorterade efter sammanträdesdatum.

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?