Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed.

De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas internkontroll är tillräcklig. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisorer

Här kan du se vilka personer som har uppdrag i kommunrevisionen Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

 • 18 januari 2023
 • 15 februari 2023
 • 15 mars 2023
 • 12 april 2023
 • 16 maj 2023
 • 14 juni 2023
 • 16 augusti 2023
 • 13 september 2023
 • 18 oktober 2023
 • 15 november 2023
 • 6 december 2023

Protokoll Kommunrevisionen

Kommunrevisionens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

2018

Granskningsrapporter

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?