Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed.

De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas internkontroll är tillräcklig. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisorer

Här kan du se vilka personer som har uppdrag i kommunrevisionen Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Sammanträdesplan kommer inom kort.

Protokoll Kommunrevisionen

Kommunrevisionens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

2018

Granskningsrapporter

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?