Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat vård och omsorg, omsorg funktionsvariation, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och de sammanträder en gång i månaden. Nämnden har ett arbetsutskott som sammanträder två gånger i månaden. Arbetsutskottet bereder ärenden inför socialnämndens sammanträden och tar också beslut i individärenden.

Sammanträdesdagar 2022

 • 26 januari 2022
 • 23 februari 2022
 • 23 mars 2022
 • 27 april 2022
 • 25 maj 2022
 • 22 juni 2022
 • 24 augusti 2022
 • 21 september 2022
 • 26 oktober 2022
 • 23 november 2022
 • 21 december 2022

Protokoll

Socialnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Sammanträdesdagar utskott

 • 12 januari 2022
 • 9 februari 2022
 • 9 mars 2022
 • 13 april 2022
 • 11 maj 2022
 • 8 juni 2022
 • 6 juli 2022
 • 10 augusti 2022
 • 7 september 2022
 • 12 oktober 2022
 • 9 november 2022
 • 7 december 2022

Protokoll utskott

Socialnämndens utskotts protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

* Protokoll från socialnämndens utskott för familjerätt läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Sammanträdesdagar presidium

 • 31 januari 2022
 • 28 februari 2022
 • 4 april 2022
 • 2 maj 2022
 • 30 maj 2022
 • 1 augusti 2022
 • 29 augusti 2022
 • 26 september 2022
 • 31 oktober 2022
 • 28 november 2022

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?