Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat vård och omsorg, omsorg funktionsvariation, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och de sammanträder en gång i månaden. Nämnden har ett arbetsutskott som sammanträder två gånger i månaden. Arbetsutskottet bereder ärenden inför socialnämndens sammanträden och tar också beslut i individärenden.

Sammanträdesdagar

 • 24 januari 2024
 • 21 februari 2024
 • 20 mars 2024
 • 24 april 2024
 • 22 maj 2024
 • 19 juni 2024
 • 21 augusti 2024
 • 25 september 2024
 • 23 oktober 2024
 • 20 november 2024
 • 18 december 2024

Protokoll

Socialnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2024

Protokoll från tidigare år

2023

2022

2021

2020

Sammanträdesdagar utskott

 • 10 januari 2024
 • 7 februari 2024
 • 6 mars 2024
 • 10 april 2024
 • 8 maj 2024
 • 5 juni 2024
 • 10 juli 2024
 • 7 augusti 2024
 • 11 september 2024
 • 9 oktober 2024
 • 5 november 2024
 • 4 december 2024

Protokoll utskott

Socialnämndens utskotts protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

* Protokoll från socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll.

Protokoll för 2024

Protokoll från tidigare år

2023

2022

2021

2020

2019

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?