Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt svara för övergripande ledning och samordning av kommunen.

Kommunstyrelsen har även den ledande rollen i beredningsprocessen för ärenden som ska gå vidare till fullmäktige för beslut och har det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsförslag i varje ärende som tas upp i fullmäktige.

Kommunstyrelsen är också ansvarig verksamhetsnämnd för kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen

 • 17 januari 2023
 • 14 februari 2023
 • 14 mars 2023
 • 11 april 2023
 • 16 maj 2023
 • 7 juni 2023
 • 15 augusti 2023
 • 12 september 2023
 • 17 oktober 2023
 • 31 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 5 december 2023

Protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

Handlingar kommunstyrelsen

Här hittar du kommunstyrelsens kallelser och bilagor sorterade efter sammanträdesdatum.

Handlingar för 2023

Handlingar från tidigare år

2022

2021

2020

2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsens arbetsutskott

 • 31 januari 2023
 • 28 februari 2023
 • 28 mars 2023
 • 2 maj 2023
 • 23 maj 2023
 • 20 juni 2023
 • 29 augusti 2023
 • 3 oktober 2023
 • 18 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 21 november 2023
 • 12 december 2023

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?