Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt svara för övergripande ledning och samordning av kommunen.

Kommunstyrelsen har även den ledande rollen i beredningsprocessen för ärenden som ska gå vidare till fullmäktige för beslut och har det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsförslag i varje ärende som tas upp i fullmäktige.

Kommunstyrelsen är också ansvarig verksamhetsnämnd för kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen

 • 16 januari 2024
 • 13 februari 2024
 • 12 mars 2024
 • 9 april 2024
 • 14 maj 2024
 • 4 juni 2024
 • 13 augusti 2024
 • 17 september 2024
 • 15 oktober 2024
 • 30 oktober 2024
 • 12 november 2024
 • 3 december 2024

Protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2024

Protokoll från tidigare år

2023

2022

2021

2020

Handlingar kommunstyrelsen

Här hittar du kommunstyrelsens kallelser och bilagor sorterade efter sammanträdesdatum.

Handlingar för 2024

Handlingar från tidigare år

2023

2022

2021

2020

2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsens arbetsutskott

 • 30 januari 2024
 • 27 februari 2024
 • 26 mars 2024
 • 23 april 2024
 • 22 maj 2024
 • 18 juni 2024
 • 27 augusti 2024
 • 1 oktober 2024
 • 22 oktober 2024
 • 29 oktober 2024
 • 19 november 2024
 • 17 december 2024

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?