Gemensamma överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet.

Älmhults kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Ljungby och Markaryds kommuner. Ljungby är värdkommun för nämnden. Handläggare från Ljungby kommun har hand om administrationen av nämndens verksamhet.

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare från de kommuner som nämnden arbetar för.

Sammanträdesdagar

  • 15 februari 2024
  • 11 april 2024
  • 30 maj 2024
  • 26 september 2024
  • 28 november 2024

Protokoll

Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?