Nämnder

Älmhults kommun har åtta politiska facknämnder som ansvarar för kommunens verksamheter inom olika verksamhetsområden.

Nämndernas uppgifter är att

  • Ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • Förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • Vara remissinstanser för övergripande frågor
  • Genomföra de beslut som fattas i fullmäktige.

Nämnden beslutar även om övergripande mål för ett visst kommunalt verksamhetsområde samt om hur budgeten för verksamhetsområdet ska fördelas.

Nämnderna har oftast egna förvaltningar med anställda tjänstepersoner som arbetar med att genomföra det som politikerna i kommunen beslutar om. Exempelvis jobbar socialförvaltningen i första hand åt socialnämnden. Arbetsuppgifterna inom förvaltningarna kan variera mycket eftersom en kommun gör allt från att ge byggnadslov till att organisera äldreomsorgen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll