Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering samt myndighetsutövning inom en rad områden, bland annat bygglovsprövning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och hälsoskydd.

Viktiga lagar är Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och andra följdförfattningar.

Sammanträdesdagar

 • 23 januari 2023
 • 20 februari 2023
 • 20 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 22 maj 2023
 • 12 juni 2023
 • 3 juli 2023
 • 28 augusti 2023
 • 25 september 2023
 • 23 oktober 2023
 • 20 november 2023
 • 18 december 2023

Sammanträdesdagar för presidium

Plan ännu ej fastställd för 2023.

Protokoll

Miljö- och byggnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?