Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering samt myndighetsutövning inom en rad områden, bland annat bygglovsprövning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och hälsoskydd.

Viktiga lagar är Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och andra följdförfattningar.

Sammanträdesdagar

 • 29 januari 2024
 • 19 februari 2024
 • 19 mars 2024
 • 15 april 2024
 • 20 maj 2024
 • 10 juni 2024
 • 19 augusti 2024
 • 16 september 2024
 • 21 oktober 2024
 • 18 november 2024
 • 9 december 2024

Protokoll

Miljö- och byggnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2024

Protokoll från tidigare år

2023

2022

2021

2020

2019

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?