Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Nämnden ansvarar för allmänna val och folkomröstningar och utövar den demokratiska kontrollen över valprocessen lokalt.

Valnämnden fastställer vallokaler och deras öppethållande, utser röstmottagare och anordnar utbildning för dessa samt i övrigt ser till att valen genomförs enligt vallagen. I valnämndens uppgifter ingår även anordnande av förtidsröstning inför val.

Allmänna val

Valnämnden har det lokala ansvaret för de allmänna valen, som består av kommunal-, regional- och riksdagsval samt val till Europaparlamentet.

Val till riksdagen samt kommun- och regionfullmäktige äger rum i september vart fjärde år. Senaste valet hölls 11 september 2022. 13 september 2026 är det ordinarie val nästa gång.

Ledamöter till Europaparlamentet väljs vart femte år. Val till Europaparlamentet hölls senast 26 maj 2019. Nästa val till Europaparlamentet är i maj 2024.

​Folkomröstningar

Vid nationella folkomröstningar har valnämnden motsvarande ansvar som vid ett riksdagsval.

Det är även möjligt att anordna kommunala folkomröstningar. Reglerna för dessa finns i en särskild lag.

Sammanträdesdagar

  • 9 februari 2024
  • 11 april 2024
  • 7 maj 2024
  • 5 juni 2024
  • 12 juni 2024

Protokoll

Valnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?