Roland Johansson (S)

Hallenbergsvägen 3
343 96 Hallaryd
tfn bostad 0479-722 16
roland.johansson@almhult.se