Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-03-27
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer38-52
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-03-27.pdf Pdf, 1.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 2. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-03-29 § 56 med omedelbar justering
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, Kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollOmedelbar justering § 56 2023-03-29.pdf Pdf, 257.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 3. Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2023-03-20
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollMiljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2023-03-20.pdf Pdf, 1.7 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Utbildningsnämnden sammanträder 2023-03-29
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, Kommunhuset, plan 5
  Länk till handlingUtbildningsnämnden kallelse med handlingar 2023-03-29.pdf Pdf, 6.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 0 minuter)
 5. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-03-22
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer86-98
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-03-22.pdf Pdf, 281.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 0 minuter)
 6. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-03-22
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer33-45
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 0 minuter)
 7. Utbildningsnämndens utskott sammanträdesprotokoll 2023-03-14
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, Kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll s 1-4 utbildningsnämndens utskott 2023-03-14.pdf Pdf, 116.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 0 minuter)
 8. Sunnerbo Samordningsförbund sammanträdesprotokoll 2023-01-25
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSunnerbo samordningsförbund
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollSammanträdesprotokoll Sunnerbo Samordningsförbund 2023-01-25.pdf Pdf, 150.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 0 minuter)
 9. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-03-14
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer43-61
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareEmma Majlöv-Modig
  Länk till protokollKommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-03-14.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 3 timmar och 0 minuter)
 10. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2023-03-13
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Stenahuset
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2023-03-13.pdf Pdf, 598.2 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll