Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2022-11-21
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollMiljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2022-11-21.pdf Pdf, 1.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 2. Utbildningsnämnden sammanträder 2022-11-30
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Länk till handlingKallelse med handlingar utbildningsnämnden 2022-11-30.pdf Pdf, 6.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (7 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-11-23
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer166-185
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-11-23.pdf Pdf, 1.5 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunstyrelsen sammanträder 2022-11-29
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Länk till handlingKommunstyrelsens kallelse 2022-11-29.pdf Pdf, 3.8 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (5 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 5. utbildningsnämndens utskott sammanträdesprotokoll, 2022-11-16, s-1-4
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll utbildningsnämndens utskott s 1-4, 2022-11-16.pdf Pdf, 181.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 6. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-11-23
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer297-300
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-11-23.pdf Pdf, 327.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 7. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2022-11-29
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  Länk till handlingKallelse Kultur-och fritidsnämnden 2022-11-29.pdf Pdf, 33.9 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (7 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Kommunfullmäktige sammanträder 2022-11-28
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till handlingKommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2022-11-28.pdf Pdf, 8 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (8 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Utbildningsnämndens utskotts sammanträdesprotokoll, s 1-4, omedelbar justering § 90, 2022-11-16
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll utbildningsnämndens utskott 2022-11-16, s 1-4, omedelbar justering.pdf Pdf, 133.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 10. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-11-14
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer72-79
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-11-14.pdf Pdf, 626.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 11. Sunnerbo Samordningsförbunds sammanträdesprotokoll 2022-09-09
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSunnerbo samordningsförbund
  Länk till protokollSunnerbo Samordningsförbund protokoll 2022-09-09.pdf Pdf, 156.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 12. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-11-09
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer267-296
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-11-09.pdf Pdf, 734.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 13. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-11-02
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollutbildningsnämnden protokoll 2022-11-02.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 14. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022-10-31
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer148-165
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022-10-31.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 29 nov kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll