Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-08-10
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer178-196
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, stenahuset
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-08-10.pdf Pdf, 192.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsen sammanträder 2022-08-16
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  Länk till handlingKommunstyrelsen kallelse 2022-08-16.pdf Pdf, 11.3 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (7 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-08-08
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer49-55
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, stenahuset
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-08-08.pdf Pdf, 426.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Valnämndens sammanträdesprotokoll 2022-06-01
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer26-34
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  SekreterareChristoffer Mowide
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 5. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-07-06
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-07-29.pdf Pdf, 793.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll