Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2024-02-20
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer1-16
  SekreterareFelix Sigeback
  Länk till handlingKallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-02-20 Maskad Namnteckning.pdf Pdf, 23.4 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2024-02-12
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer9-18
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2024-02-12.pdf Pdf, 190.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2024-01-29
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-16
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2024-01-29.pdf Pdf, 1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-02-07
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer40-64
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-02-07.pdf Pdf, 195.2 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 5. Utbildningsnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-01-31
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Länk till protokollUtbildningsnämndens utskotts protokoll 2024-01-31, sid 1-3.pdf Pdf, 171.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 6. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-01-31
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Länk till protokollUtbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-01-31.pdf Pdf, 2.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 7. Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2024-01-29
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer1-12
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollMiljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2024-01-29.pdf Pdf, 1.9 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 8. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-02-05
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer32-39
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-02-05.pdf Pdf, 147.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Kungörelse om bygglovsansökan för fastigheten Bökhult 2:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Diarienummer B-2024-39

  E.ON Energidistribution ansöker om bygglov för ny transformatorstation. Åtgärden strider mot gällande detaljplan genom att åtgärden placeras på mark avsedd för allmän plats, natur.

  Ansökningshandlingarna finns tillgängliga på miljö- och byggförvaltningen.

  Yttranden inlämnas skriftligen till miljö- och byggförvaltningen senast 2024-02-26. Älmhults kommun, miljö- och byggförvaltningen, Box 500, 34323 Älmhult, mob@almhult.se

 10. Sunnerbo Samordningsförbuns sammanträdesprotokoll 2023-12-12
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSunnerbo samordningsförbund
  Förvaringsplats för protokolletKansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
  Länk till protokollSammanträdesprotokoll Sunnerbo Samordningsförbund 2023-12-12.pdf Pdf, 159.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 11. Underrättelse om beslut för Äskya 1:27
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Anslagets publiceringsperiod (30 dagar, 0 timmar och 0 minuter)

  Diarienummer B-2023-647, beslutsnummer § DL-2024-52

  Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun har beslutat att ge bygglov för ny skylt på fastigheten Äskya 1:27 i Älmhult.

  Delgivning sker genom kungörelsedelgivning med annonsering i Post- och inrikes tidningar www.poit.se Länk till annan webbplats.

  Beslutet finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen, Älmhults kommun. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, via miljö- och byggnämnden, inom fyra veckor från den dag beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar. Skrivelsen ska innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, anledning till överklagan, adressuppgifter samt underskrift.

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll