Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Utbildningsnämnden sammanträder 2023-09-27
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Länk till handlingUtbildningsnämnden kallelse med handlingar 2023-09-27.pdf Pdf, 3.8 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (7 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Tekniska nämnden sammanträder 2023-09-26
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till handlingTekniska nämndens sammanträdeshandlingar 2023-09-26.pdf Pdf, 21 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (6 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 3. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-09-20
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer295-299
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-09-20.pdf Pdf, 191.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-09-20
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer105-120
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-09-20.pdf Pdf, 1.4 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunfullmäktige sammanträder 2023-09-25 - Kompletterade handlingar: Interpellationssvar
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  Länk till handlingKommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2023-03-27 - Interpellationssvar.pdf Pdf, 233 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (10 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 6. Kultur-och fritidsnämnden sammanträder 2023-09-26
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  Länk till handlingKallelse Kultur-och fritidsnämnden 2023-09-26.pdf Pdf, 5 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (8 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 7. Kommunfullmäktiges sammanträder 2023-09-25
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  Länk till handlingKommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2023-09-25.pdf Pdf, 6 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (13 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 8. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-09-12
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer130-144
  Förvaringsplats för protokolletKansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollKommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-09-12.pdf Pdf, 2.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2023-09-11
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer33-41
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2023-09-11.pdf Pdf, 597.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 10. Sunnerbo samordningsförbund sammanträdesprotokoll 2023-05-29
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSunnerbo samordningsförbund
  Paragrafer30-41
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollSunnerbo samordningsförbund sammanträdesprotokoll 2023-05-29.pdf Pdf, 196.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (15 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 11. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-09-06
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer267-294
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-09-06.pdf Pdf, 163.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 12. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-08-30
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, Kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll utbildningsnämnden 2023-08-30.pdf Pdf, 659.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 13. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-08-28
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer97-110
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-08-28.pdf Pdf, 912.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll