Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2024-06-10
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer59-68
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareFelix Sigeback
  Länk till protokollMiljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2024-06-10.pdf Pdf, 693.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (7 dagar, 16 timmar och 21 minuter)
 2. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-06-19
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer184-192
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-06-19.pdf Pdf, 200.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 3. Utbildningsnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-06-05
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Länk till protokollUtbildningsnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-06-05 sid 1-3.pdf Pdf, 191.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2024-06-10
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer31-36
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Stenahuset
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2024-06-10.pdf Pdf, 231.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2024-06-04
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer78-93
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareThomas Johansson
  Länk till protokollKommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2024-06-04.pdf Pdf, 1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 6. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-06-05
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer161-183
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2024-06-05.pdf Pdf, 275.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (26 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 7. Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2024-05-30
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma överförmyndarnämnden
  Länk till protokollGemensamma överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2025-05-30.pdf Pdf, 131.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 8. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2024-05-27
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer52-64
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareLinda Rikardsson
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2024-05-27.pdf Pdf, 931.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Underrättelse om beslut gällande bygglov för fastigheten Olivia 3
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Anslagets publiceringsperiod (31 dagar, 4 timmar och 0 minuter)

  Fastighet Olivia 3

  Diarienummer B-2024-200

  Beslut § DL-2024-410

  Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun, har beslutat att bevilja bygglov för ändrad användning

  av butik till tandvårdsklinik på fastigheten Olivia 3.

  Delgivning sker genom kungörelsedelgivning med annons i Post- och inrikes tidningar.

  www. poit.bolagsverket.se

  Beslutet finns på miljö- och byggförvaltningen. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, via miljö- och byggnämnden, inom fyra veckor från den dag beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar. Skrivelsen ska innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, anledning till överklagan, adressuppgifter samt underskrift.

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll