Inga Karlsson (M)

Abborraslätt, Aspholmen
343 93 Älmhult
tfn 0476-401 25