Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård. Alla kommuninvånare, oavsett ålder och boende, kan ha rätt till hemsjukvård.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis:

  • såromläggning
  • medicinering
  • provtagning
  • utprovning av inkontinensprodukter

Så får du hemsjukvård

Om du behöver sjukvård i hemmet kontaktar du oss. Du får då tala med en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som jobbar i det område där du bor. Sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte.

Hemsjukvård ingår för dig som bor i ett av kommunens särskilda boenden.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för hemsjukvården. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du får ett brev med ett beslut som talar om hur mycket din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett. Du hittar mer information om avgifterna för hemsjukvård här.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att diskutera detta med personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Region Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp.

Till toppen