Fysisk funktionsvariation

Om du har en varaktig fysisk funktionsnedsättning finns stöd som exempelvis färdtjänst, parkeringstillstånd, bostad med service.

För dig som är vuxen med en fysisk funktionsvariation kan få stöd som ska hjälpa dig i din vardag. Stödet ska hjälpa dig att klara ditt boende, din sysselsättning och fungera som social rehabilitering.

Om du har rätt till stöd prövas det av socialförvaltningens handläggare.

Läs mer om stöd för LSS

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan resa eller behöver stöd när du reser med den traditionella kollektivtrafiken. Om du har en funktionsnedsättning kan det till exempel vara svårt att gå på en buss med trappor eller att köra in med rullstol på ett tåg. Du kan då bli beviljad att resa med färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (SFS 1997:736).

För att bli beviljad färdtjänst måste din funktionsnedsättning anses vara varaktig, med det menas att den ska beräknas vara längre än tre månader. En funktionsnedsättning som beräknas vara kortare än tre månader räknas som tillfällig och ger då inte rätt till färdtjänst.

Färdtjänst räknas som en form av kollektivtrafik. Det betyder att du, precis som på bussar, tåg, flyg och båt, kan få resa tillsammans med andra resenärer.

Resornas längd

Resans längd får uppgå till högst 7 mil både inom eller utanför Kronobergs län. Den går dock alltid till Växjö stad, Växjö flygplats, Ljungby stad eller Alvesta järnvägsstation. Du får också alltid åka inom hela Älmhults kommun.

Den egna bostaden är utgångspunkten för resor till eller inom annan kommun.

Antalet resor med färdtjänst är obegränsat.

Färdtjänsttillstånd

När du har rätt till färdtjänst får du ett beslut skickat hem till dig. Kom ihåg att ta med en godkänd fotolegitimation när du ska resa. På beslutet står hur du får använda färdtjänsten, till exempel om du får ha en ledsagare med, om du behöver specialfordon och hur länge ditt färdtjänstbeslut gäller.

Du kontaktar din handläggare i god tid inför varje förlängning av ditt färdtjänstbeslut. Beräknad handläggningstid för att utfärda färdtjänsttillstånd är 3 veckor.

Avbrott under resan

Avbrott under resan är normalt inte tillåtet. Om det finns särskilda skäl kan handläggaren bevilja uppehåll vid regelbundna resor. Undantaget ska skrivas in i färdtjänsttillståndet och önskemål om avbrott meddelas vid beställning.

Vem kan få färdtjänst och hur ansöker jag?

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med den traditionella kollektivtrafiken kan du ansöka om att få resa med färdtjänst.

Du ansöker om färdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till kommunens färdtjänsthandläggare. Tillsammans med din ansökan ska du också skicka med ett intyg/utlåtande från hälso- och sjukvården, till exempel från en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska.

Din ansökan prövas därefter av en handläggare som bedömer ditt behov av färdtjänst. Blir du beviljad färdtjänst får du hem ett beslut om det.

Om du skulle få ett avslag eller ett delavslag på din ansökan får du också hem detta skriftligen och du har möjlighet att överklaga beslutet.

Hur beställer jag en resa?

Resor som beställs före klockan 16.30 dagen innan har en lägre avgift. När du beställer din färdtjänstresa meddelar du när du ska vara framme. Flexbuss bestämmer när det är lämpligt att hämta dig. Tiden anpassas eftersom det ofta är fler som reser i bilen och som ska hämtas. Du kan resa under dygnets alla timmar men om du vill resa under natten måste du ha beställt resan innan vi stänger.

Boka via Flexbuss hemsida

 1. Du skickar din förfrågan via formuläret på Flexbuss hemsida. Flexbuss behandlar din beställning under vardagar mellan klockan 08:00-15:00.
 2. Du får ett kvitto på att din förfrågan är mottagen.
 3. När resan är bokad i Flexbuss system får du en bokningsbekräftelse.

Beställ din resa på flexbuss hemsida Länk till annan webbplats.

Boka via telefon

 1. Ring minst 1 timme innan du ska åka.
 2. Vi har öppet på vardagar mellan klockan 7.00 och 19.00.
  Lördagar, söndagar och andra helgdagar klockan 9.00 och 19.00.

010-207 06 39

När du beställer en resa ska du meddela

 • Ditt namn och personnummer
 • Vilket datum du ska åka och när du ska vara framme vid ditt resmål
 • Vilken adress du ska bli hämtad på och vilken adress du ska åka till
 • Hur många personer som ska åka med
 • Om du har några hjälpmedel med dig
 • Om du har behov av stöd i samband med resan, till exempel bärhjälp

När du ska resa ska du visa upp din legitimation. Färdtjänstkorten kommer sluta användas.

När kan jag inte få färdtjänst?

Färdtjänst får inte användas för dessa resor

 • Resor till sjukgymnast, tandläkare, läkare och sköterska på vårdcentral, dessa resor räknas som sjukresor (beställs på telefon 0775-77 77 00).
 • Resor till och från grundskola och särskola räknas som skolresor och då är det skolan som ordnar samt betalar dessa. Gäller även vid studiebesök som skolan ordnar.
 • Resor som försäkringsbolag eller Försäkringskassan ska betala.
 • Arbetsgivaren ska oftast betala för resor som man gör i arbetet.
 • Resor inom olika verksamheter som drivs i allmän eller privat regi ska bekostas av respektive verksamhet.

Får jag ta med mig någon på resan?

Ledsagare/personal

Du som behöver hjälp under resan kan beviljas ledsagare i de fall chaufförens hjälp inte är tillräcklig. Ledsagaren får då följa med utan kostnad. Det ska framgå av ditt färdtjänstkort att ledsagare beviljats.

Kommunen är inte tvungen att skaffa en ledsagare även om du fått rätt att ha med dig en ledsagare. En färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare åt en annan färdtjänstberättigad.

Personal följer med utan kostnad och detta måste anges vid beställningen av resan.

Medföljande

Om det finns plats i bilen kan du ta med dig någon på resan.

Du ska tala om när du beställer din resa att någon ska åka med dig. Det kan vara en vuxen medföljande och/eller högst 3 barn under 18 år. Den vuxna medföljande betalar lika mycket som du för resan. Barn under 18 år får följa med på resan utan kostnad.

Vuxna medföljande till barn färdtjänsttillstånd betalar samma avgift som en vuxen resenär.

Service och särskild hjälp

Chauffören hjälper dig in och ut ur fordonet samt hjälper till med ditt bagage.

Bagage/hjälpmedel

Du får ta med dig normalt bagage och varor inhandlade för personligt bruk och om du har några hjälpmedel.

Färdtjänsten får inte användas för rena varutransporter.

Ledarhund/husdjur

Du får ta med dig din ledarhund, signalhund eller servicehund utan avgift.

Du kan också få ta med dig ditt husdjur utan avgift.

Vid resa med djur måste du beställa din resa minst 2 dagar i förväg. Husdjuren måste sitta i transportbur eller ha säkerhetsbälte som är anpassade för djur, du ansvarar själv för detta.

Vad kostar det att åka färdtjänst?

För resor som förbeställs senast klockan 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 45 kronor. I andra fall betalar du 25 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 55 kronor.

Då du samåker med andra färdtjänstberättigade delar ni på kostnaden beskriven ovan. För långa resor finns en maxavgift som innebär att du som enskild resenär aldrig behöver betala mer än 200 kronor.

I taxameterkostnaden ingår en framkörningsavgift. Framkörningsavgiften är densamma för hela kommunen.

Betalning sker till chauffören vid resan, det finns möjlighet att betala med kort, via swish eller med kontanter.

Ungdomsrabatt

Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt. Det innebär att du betalar 11 procent av taxameterkostnaden.

Natt-taxa

För resor som utförs mellan klockan 24.00-06.00 betalar du 30 procent av taxameterkostnaden.

Kan jag åka med färdtjänst till jobbet eller skolan?

Du som behöver färdtjänstresa till arbetet eller studier har möjlighet att resa med periodkort (efter särskilt beslut enligt kommunens riktlinjer). Färdtjänst kan inte användas för resor i tjänsten, dessa ska arbetsgivaren stå för.

Periodkortet gäller endast mellan angivna adresser.

Periodkortskostnad för resande över 20 år

Periodkortskostnad för resande över 20 år

Antal zoner

Pris

1 zon

660 kronor

2 zoner

710 kronor

3 zoner

840 kronor

4 zoner

960 kronor

5 zoner

1 060 kronor

6 zoner

1 180 kronor

7 zoner

1 280 kronor

Periodkortskostnad för resande 7–19 år

Periodkortskostnad för resande 7–19 år

Antal zoner

Pris

1 zon

330 kronor

2 zoner

355 kronor

3 zoner

420 kronor

4 zoner

480 kronor

5 zoner

530 kronor

6 zoner

590 kronor

7 zoner

640 kronor

Zoner enligt Länstrafiken Kronobergs zonindelning.

Resor med periodkort betraktas som fasta turer och beställs minst en vecka i taget. Eventuell tidsändring av resan måste göras senast klockan 16.30 dagen före resdagen. Resorna kommer, om möjligt, samordnas med andra resor.

Du kontaktar själv din handläggare i god tid inför förlängning. Du ansvarar även för att kontakta din handläggare när du inte längre behöver arbetsresor.

Eventuellt missbruk av resor med periodkortet kan innebära att förmånen omprövas av kommunen.

Ansök om färdtjänst Länk till annan webbplats.


Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en kostnadsersättning för dig, som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning, behöver resa på ett särskilt sätt eller behöver stöd av ledsagare vid resa.

Rätt till färdtjänst ger inte per automatik rätt till riksfärdtjänst.

Kraven för riksfärdtjänst är:

 • Din funktionsnedsättning är stor och varaktig och gör att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt.
 • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resa på grund av exempelvis arbete, studier eller sjukvård beviljas inte.
 • Resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan kommun.

Riksfärdtjänstresor ska alltid ske med billigaste färdsätt i förhållande till din möjlighet att genomföra resan. Att resa med allmänna kommunikationer är oftast det billigaste alternativet. Därför görs alltid en utredning om hur det skulle vara för dig att åka med de allmänna kommunikationerna. En resa beviljas alltså i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Du som resenär ansvarar själv för att hitta en ledsagare. Ditt behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan, alltså för tiden i transportmedlet. Om du har behov av ledsagare när du kommer fram till resmålet tas inte hänsyn till. Din ledsagare reser utan kostnad.

Riksfärdtjänst med taxi eller specialfordon beviljas bara om resan, på grund av funktionshinder, inte kan göras med allmänna kommunikationer och med ledsagare.

Resa med bil kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas vid den tidpunkt eller till det resmål du önskar resa till.

När din riksfärdtjänstresa har blivit beviljad får du hem ett skriftligt beslut att du har blivit beviljad resan.

För mer information och ansökan om riksfärdtjänst kontaktar du din handläggare.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

För att kunna resa med riksfärdtjänst ansöker du och bli beviljad tillstånd till riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i. Du gör en ansökan för varje resmål.

Ansökan ska handläggaren ha i god tid, minst 1 månad före avresedagen. Vid storhelger (jul, nyår, påsk och midsommar) måste din ansökan komma in ännu tidigare för att den ska hinna handläggas. Information hur långt innan ansökan inför storhelg måste komma annonseras i lokaltidningen och på Älmhult kommuns hemsida.

Din ansökan prövas av en handläggare som bedömer om du blir beviljad din riksfärdtjänstresa eller inte. Beslutet får du skriftligen hemskickat till dig.

Om du skulle få ett avslag eller ett delavslag på din ansökan får du också hem detta skriftligen och du har möjlighet att överklaga beslutet.

Vad kostar riksfärdtjänst?

Kostnaden för resan baseras på en egenavgift som är beslutad enligt "Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst". Längden på resan avgör hur mycket du betalar.

Tabell för kostnaden på respektive längd på resan

Längd på resan

Pris

0-100 km

105 kronor

101-125 km

130 kronor

126-150 km

165 kronor

151-175 km

195 kronor

176-200 km

220 kronor

201-225 km

255 kronor

226-250 km

275 kronor

251-275 km

300 kronor

276-300 km

320 kronor

301-350 km

370 kronor

351-400 km

420 kronor

401-450 km

455 kronor

451-500 km

480 kronor

501-600 km

535 kronor

607-750 km

600 kronor

751-1000 km

655 kronor

1001-1250 km

680 kronor

1251-1500 km

700 kronor

1501 km och längre

755 kronor

Resenärer under 26 år och studerande som har CSN rabattkort eller SFS studentkort ska betala 70 % av egenavgiften.

Får jag ta med mig någon på riksfärdtjänstresan?

Ledsagare/personal

Du som är i behov av hjälp under resans gång kan ansöka om ledsagare. Ledsagaren får då följa med utan kostnad. Kommunen är inte tvungna att skaffa en ledsagare även om du fått rätt att ha med dig en ledsagare.

Personal följer med utan kostnad, detta måste anges vid beställningen av resan.

Medföljande

Medresenär bokar sin egna resa och får betala sin resa till ordinarier kostnad.

Särskild hjälp och hjälpmedel

Vid behov kan du få hjälp med på- och avstigning samt med tillhörande bagage, högst två resväskor. Berätta detta när du ansöker.

Hjälpmedel som behövs under resans gång är tillåtet att ta med. Däremot är inte hjälpmedel som kan behövas på resmålet tillåtna att ta med, dessa får istället eftersändas eller hyras där du ska vara.

Ledarhund/husdjur

Du får ta med dig din ledarhund, signalhund eller servicehund utan extra kostnad.

När det gäller husdjur har du har ett eget ansvar att kolla upp om det är tillåtet att ta med på det färdsätt som din resa är bokat med samt vilka regler som då gäller.

Att överklaga

Hur överklagar jag ett beslut som rör färdtjänst eller riksfärdtjänst?

Om du har fått avslag, helt eller delvis har du har rätt att överklaga. När du får ditt beslut får du information om hur du gör för att överklaga och din handläggare kan hjälpa din med överklagan.

Din överklagan måste komma in till kommunen inom tre veckor från det att du har fått ditt beslut till dig. Det är Förvaltningsrätten i Växjö som därefter prövar din överklagan.

Ansök om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Bostad med särskild service

Beroende på vilket stöd du behöver finns olika boendeformer. Samtliga boenden innebär att du bor i en egen lägenhet. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten. Du ansöker om bostad hos kommunens handläggare.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din servicebostad finns det en gemensamhetslokal för social samvaro där olika aktiviteter anordnas.

Baldersgatan 21

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-550 04

Baldersgatan 36

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-554 46

Hagabo

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-550 46

Kronan

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-550 46

Pärlan

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-551 14

Kvarteret Isak

Boendeform: Servicebostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-64 34 89

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Oxtorget

Boendeform: Gruppbostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-64 33 61

Östergatan 11D

Boendeform: Gruppbostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-64 26 94

Druvan

Boendeform: Gruppbostad

Område: Centrala Älmhult

Utförare: Älmhults kommun

0476-64 25 58

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad enligt LSS är ett boende utan personal. Lägenheten är fysiskt anpassad. Behöver du stöd och hjälp kan det vara beviljat antingen enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrad ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Parkeringstillstånd gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte markägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vänd­zon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc).

På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på sär­skilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar
 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen
 • Under högst 3 timmar på gågata

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att handikappsymbolen är väl synlig utifrån.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. En person som har tillstånd i egenskap av förare kan inte använda tillståndet när hon eller han är passagerare.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls av innehavaren varefter kommunen spärrar kortet. Kommunen utfärdar nytt kort när kopia på polisanmälan inlämnats. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta aktuell kommun för besked.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld med namnteckning, datum och ort. Till ansökan bifogar du ett läkarintyg samt ett välliknande fotografi på den sökande.

Läkarintyg ska utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Beslutande myndighet i Älmhults kommun är tekniska nämnden. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år åt gången. Vid förlängning av ett parkeringstillstånd måste alltid ny ansökan och läkarintyg lämnas in till din kommun och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Är fotografiet på tidigare parkeringstillstånd gammalt eller ej längre välliknande sökanden ska även nytaget fotografi lämnas in. Barn som ansöker bör ha nytaget fotografi vid varje ansökningstillfälle.

I normalfallet är handläggningstiden cirka 4 veckor.

Information om parkeringstillstånd i Älmhults Kommun

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigare rörelsehinder (mindre än 6 månader).

Vem kan erhålla parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.
 • För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

 • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
 • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
 • Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan och handläggning

Du ska lämna in din ansökan hos den kommun där du är folkbokförd. Det är viktigt att sida 1 är ifylld och att du har skrivit under med din namnteckning, datum och ort på bilagan. Till detta bifogar du ett läkarintyg (sida 2 i ansökan) samt ett foto i passformat.

Din ansökan skickar du till:

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT

Dina ansökningshandlingar utgör ett beslutsunderlag och kommer att arkiveras hos kommunen. Handlingarna skyddas av aktuell lagstiftning gällande sekretess. Gatuchefen på tekniska förvaltningen i Älmhults kommun beslutar i ärendet.

I normalfallet är handläggningstiden 4-6 veckor.

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan. Det räcker oftast med att du fyller i sida 1 av ansökningsblanketten samt skriver under bilagan med din namnteckning, ort och datum. Är läkarintyget äldre än 10 år eller det har skett någon förändring i ditt hälsotillstånd sedan förra ansökningstillfället krävs det ett nytt läkarintyg. Du behöver inte skicka med något nytt foto om det inte är väldigt gammalt, då fotot från ditt förra tillstånd finns sparat. Söker du i ny kommun måste du alltid bifoga nytt fotografi och läkarintyg när du söker första gången.

Din ansökan skickar du till:

Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT

Vill du ha ytterligare information eller svar på frågor kontakta:

Anders Nyberg, Teknisk chef

0476-554 97

anders.nyberg@almhult.se

Anette Andersson, Administratör

0476-551 60

anette.andersson@almhult.se

Personlig assistans

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av mycket personlig karaktär och inte fyllt 65 år. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att kommunicera med andra, det vill säga grundläggande behov.

Om de grundläggande hjälpbehoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som beslutar om assistansen.

Om du beviljas personlig assistans, har du rätt till inflytande över vem som ska ge dig hjälpen och hur den ska ges. Du kan välja kommunal, privat eller kooperativ utförare. Du kan också bli din egen arbetsgivare.

Om du bedöms ha grundläggande hjälpbehov, har du också rätt till assistans för andra personliga behov.

Personlig assistans är en insats enligt LSS (9 § p 2).

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?