God man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som själv inte kan ta tillvara på sin rätt på grund av till exempel hög ålder, sjukdom eller funktionsvariation.

Vill du komma i kontakt med enheten når du överförmyndarmyndigheten genom att klicka på länken nedan. Även om handläggarna finns i Ljungby kommer det finnas möjlighet att boka möten med dem på plats i Markaryd och Älmhult vid behov.

Överförmyndarenheten Länk till annan webbplats.

Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd där Ljungby kommun är värdkommun. Överförmyndarenheten arbetar på uppdrag av den gemensamma överförmyndarnämnden och enhetens handläggare finns i Ljungby.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att:

  • Rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar
  • Kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs
  • Sårbarheten i verksamheten minskar
  • Förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav
  • Långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll