Akut hjälp

Information till när du eller någon i din närhet behöver hjälp i en akut situation.

Under kontorstid

Under kontorstid kan du ringa till oss om du behöver hjälp, råd och stöd om bland annat:

  • Barn-, ungdoms- och familjefrågor
  • Ekonomisk hjälp och stöd
  • Alkohol-, spel- och drogberoende

Ring servicecenter på telefon:

0476-550 00

Efter kontorstid

Om du behöver akut hjälp eller råd och inte kan vänta till nästa vardag kontaktar du sociala jouren via SOS alarm.

Kontakta sociala jouren via SOS alarm på telefon:

112

SOS Alarm

Om du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp av polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare eller flygräddning. Öppet dygnet runt.
112

BRIS, Barnens hjälptelefon

Alla som är under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner.
116 111

BRIS Vuxentelefon - om barn

Alla vuxna är välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
077-150 50 50

Giftinformation

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud.

I mindre brådskande fall, ring:

08-33 12 31I akuta fall vid förgiftning, ring:112

Kvinnofridslinjen

En stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du ringer gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
020-50 50 50

Kvinnojouren Märta, Ljungby

Kvinnojouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.
0372-814 85

Polisen

För ärenden som inte är akuta.
114 14

Rädda barnen – oro om våldsbejakande extremism

Du som känner en oro kring att någon i din närhet dras till en extrem rörelse kan ringa Orostelefonen, som drivs av Rädda barnen, för att få stöd och råd. Du kan också få information om vilket stöd som finns där du bor och även få kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i din kommun.

Du kan ringa helgfria måndagar klockan 12.00-18.00 samt torsdagar klockan 9.00-13.00.

Orostelefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen. 020-100 200

Röda korset - Jourhavande kompis

Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om sådant som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan. 020-222 444

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
0771-900 800

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt för råd om vård. Här får du svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.
1177

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?