Hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel

Du kan få sjukvård och rehabilitering hemma eller om du bor i en särskild boendeform. Hemsjukvård innefattar även friskvård, råd och stöd samt olika förebyggande insatser mot fall, trycksår och undernäring.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till vårdcentral eller regionens mottagningar på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård omfattar alla åldrar.

Under såväl kortare som längre perioder kan du få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, exempelvis:

 • såromläggning
 • läkemedelshantering
 • provtagning

Hemsjukvård ingår för dig som bor i något av kommunens särskilda boenden.

Sjuksköterska i kommunens hemsjukvård bedömer, utifrån överenskommelse med regionen, om du har rätt till hemsjukvård. När hälso- och sjukvårdsinsatsen, enligt sjuksköterskans bedömning, inte längre är aktuell avslutas du som hemsjukvårdspatient. Om nytt behov av hemsjukvård uppkommer kommer en ny bedömning att göras.

Tillgång till eget fordon, allmänna kommunikationsmedel och regionens sjukresetransport påverkar inte bedömningen av om du är berättigad till hemsjukvård. Inte heller ekonomiska förutsättningar påverkar bedömningen.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för hemsjukvård. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd.

Mer information om avgifterna

Kontakt till hemsjukvården

Vill du komma i kontakt med hemsjukvården är du välkommen att ringa eller e-posta oss. Vi har telefontid vardagar kl. 08.00 - 09.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Rehabilitering i hemmet

Du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan vända dig till rehabenheten på kommunen för att få en bedömning av eventuellt behov av träning i hemmet.

Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, behandling eller att prova ut olika former av hjälpmedel. Det är en fysioterapeut eller arbetsterapeut som bedömer om du har behov av rehabilitering och i så fall på vilket sätt. Det är ofta hemtjänstpersonal eller en närstående som får instruktion om din träning och hjälper dig med den.

Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. För dig som bor i Älmhults kommun är det rehabenheten som har ansvaret för de flesta hjälpmedel till dig som är över 18 år.

Vad är ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel ska förebygga, lätta eller uppväga en nedsatt förmåga eller funktion. Det kan vara en rullstol eller en rullator.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Du kontaktar kommunens rehabenhet och berättar om ditt behov. En arbetsterapeut eller fysioterapeut gör sedan ett hembesök. Där bedömer de ditt behov och provar ut eventuella hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i hur du använder ditt hjälpmedel.

Kostnad

Du får betala en avgift när en arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter eller hjälpmedelstekniker gör ett besök. Du betalar även en avgift för reparation. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Hjälp med rehabilitering ingår för dig som bor i något av kommunens särskilda boenden. För dig som bor i ordinärt boende tar vi ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Taxor och avgifter inom vård och omsorg

Du hittar mer information om avgifterna för besök av arbetsterapeut eller fysioterapeut eller sjukgymnast här

Besök av syn- och hörselinstruktör kostar ingenting.

Hjälpmedel du köper själv

Hösten 2020 togs det ett politiskt beslut om att ta bort vissa hjälpmedel ur förskrivningsbart sortiment. Beslutet började gälla 1 januari 2021 och avser:

 • Duschstol
 • Duschpall
 • Badbräda
 • Strumppådragare
 • Griptång
 • Käpp, kryckor
 • Förhöjningsdynor
 • Kildynor

Vi kommer att ha några exemplar för utprovning vid hembesök av hjälpmedel som du köper själv men dessa tas tillbaka efter utprovning. Du får inte låna några hjälpmedel i väntan på att du köper eget hjälpmedel.

Har du redan något av ovan nämnda hjälpmedel förskrivet får du behålla det.

Rehabenheten kan ge tips på var du kan köpa produkter och hjälpmedel som underlättar för dig i vardagen.

Reparation och återlämning av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel som du har fått eller lånat av kommunen behöver repareras kontaktar du rehabenheten.

Du lämnar hjälpmedel vid ingången, på Storgatan 4, källarplan som ligger på norra sidan av Nicklagården. Vid vägen ser du skyltar med texten ”återlämning av hjälpmedel” samt ”hjälpmedelscentral” - följ anvisningar i återlämningsrummet. Öppettider klockan 07.00-16.00 vardagar.

Skrymmande hjälpmedel, som till exempel lyft- och hygienstol på hjul, hämtar vi gratis. För hämtning av andra hjälpmedel uppstår en avgift.

Kontakt till Rehab

Har du frågor kan du ringa eller e-posta hemsjukvården. De har telefontid vardagar 8.00 till 9.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. De ringer tillbaka dagtid under vardagar.

Sammanhållen journalföring

Älmhults kommuns hemsjukvård har en sammanhållen journalföring tillsammans med Region Kronoberg.

Sammanhållen journalföring innebär att när du får vård av vårdpersonal i hemsjukvården har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos region Kronoberg. Regionen har samma möjlighet att ta del av det som kommunens personal skriver. En symbol i din journal visas för andra vårdgivare att du är inskriven i hemsjukvården.

Som patient har du rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra dina uppgifter. Du som önskar kan också begära ett loggutdrag från din journal. Då kontaktar du kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska eller använder blanketten härunder:

Begäran om loggutdrag Länk till annan webbplats.

Läs mer om regler och rättigheter om sammanhållen journalföring Länk till annan webbplats.

Spärra uppgifter

Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga i din journal. Du kan däremot inte spärra uppgifter för dina barn.

Om du vill spärra dina uppgifter använder du vår e-tjänst:

Spärra uppgifter i din journal från hemsjukvården Länk till annan webbplats.

Samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna i din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt medgivande till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring eller om du vill spärra dina uppgifter mellan vårdenheter.

Om du inte kan ge ditt samtycke

All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt medgivande. Detta gäller när det är fara för ditt liv och hälsa.

Loggkontroll

Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Älmhults kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess

En vårdgivare kan välja att inte publicera uppgifter från en särskild enhet i den sammanhållna journalen. I Älmhults kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktören arbetar över hela kommunen och gör hembesök oavsett boendeform. Besöken är kostnadsfria.

Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • information om och träning på att använda syn- eller hörselhjälpmedel av en syn- och hörselinstruktör
 • träna förflyttningsteknik inom- och utomhus
 • träning för att lättare klara din vardag

Synskadades Riksförbunds lokalförening Länk till annan webbplats.

Vi kan vara ett stöd i kontakten med synhabiliteringen och audionommottagningen samt tipsa dig om föreningar eller aktiviteter som kan vara intressanta.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?