Stöd för familj

 • Föräldrastöd

  Behöver du hjälp att hantera ditt barns trots, känslor och lära dig att sätta gränser? Då kan du prata med oss och få vägledning.

 • Familjecentralen

  Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Kronobergs barnmorskemottagning, Achima Care AB:s barnhälsovård och Älmhults kommun.

 • Familjerätten

  Är ni föräldrar och behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn? Då kan ni få stöd från Familjerätten.

 • Samarbete efter skilsmässa

  Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan. Här får du stöd i att hantera dina egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta dina barn och hur du kan undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

 • Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma bör du göra en anmälan om oro, ofta kallad orosanmälan. Anmälan kan göras för barn och ungdomar till och med 18 och som är folkbokförda i Älmhults kommun.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Älmhults kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning utifrån din situation. All rådgivning är kostnadsfri och vi arbetar under sekretess.

 • Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

  Till dig som behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet.

 • Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

  Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg tillvaro hos en annan familj för en längre eller kortare tid.

 • Faderskap och föräldraskap

  När ett barn föds och kvinnan inte är gift behöver föräldraskapet faställas. Detta för att faställa bland annat barnets rätt till försörjning och arv.

 • Försörjningsstöd

  Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd.

 • Samordnad individuell plan

  Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP.

 • Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.

 • Stöd enligt LSS

  Stöd enligt LSS finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

 • Adoption

  Ni som funderar på adoption kan vända er till familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.