Stöd för familj

 • Adoption

  Ni som funderar på adoption kan vända er till familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.

 • Bli familjehem

  Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg tillvaro hos en annan familj för en längre eller kortare tid.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Älmhults kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning utifrån din situation. All rådgivning är kostnadsfri och vi arbetar under sekretess.

 • Faderskap och föräldraskap

  När ett barn föds och kvinnan inte är gift behöver föräldraskapet faställas. Detta för att faställa bland annat barnets rätt till försörjning och arv.

 • Familjecentralen

  Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Kronobergs barnmorskemottagning, Achima Care AB:s barnhälsovård och Älmhults kommun.

 • Familjerätten

  Är ni föräldrar och behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn? Då kan ni få stöd från Familjerätten.

 • Försörjningsstöd

  Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd.

 • Föräldrastöd

  Behöver du hjälp att hantera ditt barns trots, känslor och lära dig att sätta gränser? Då kan du prata med oss och få vägledning.

 • Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

  Till dig som behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet.

 • Misstanke om att barn far illa

  Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem?

 • Samordnad individuell plan

  Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP.

 • Stöd enligt LSS

  Stöd enligt LSS finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

 • Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld mot en eller flera närstående.