Stöd för vuxna

 • Budget- och skuldrådgivning

  Älmhults kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning utifrån din situation. All rådgivning är kostnadsfri och vi arbetar under sekretess.

 • Demens

  Demenssjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar vår hjärna. Vid demenssjukdom försämras vissa hjärnfunktioner och symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas.

 • Försörjningsstöd

  Alla kan under en period få ekonomiska svårigheter. Du som inte kan försörja dig själv kan ansöka om tillfälligt försörjningsstöd.

 • Hemsjukvård, rehabilitering & hjälpmedel

  Du kan få sjukvård och rehabilitering hemma eller om du bor i en särskild boendeform. Hemsjukvård innefattar även friskvård, råd och stöd samt olika förebyggande insatser mot fall, trycksår och undernäring.

 • Hemtjänst

  Du som är äldre, har en funktionsvariation eller sjukdom kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

 • Kontaktperson

  Vill du engagera dig i barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktperson!

 • Missbruk, beroende och psykisk ohälsa

  Till dig som behöver stöd eller är orolig för dig själv eller för någon i din närhet.

 • Samordnad individuell plan

  Du som har behov av stöd, hjälp och insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, SIP.

 • Våld i nära relationer

  En vecka fri från våld Älmhult