Försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Försörjningsstöd finns för att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi så att du kan bli självförsörjande så snart som möjligt.

Krav för att få försörjningsstöd

Det finns ett antal krav som du behöver leva upp till för att ha rätt till försörjningsstöd. Innan du kan söka om ekonomiskt stöd måste du ha försökt lösa situationen på egen hand. Även när du söker mer än en månad behöver du visa att du gör allt du kan för att själv försörja dig.

 • Du måste först använda de pengar du har för att försörja dig. Det gäller också om du har tillgångar av värde, som till exempel en bil.
 • Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala av lån eller skulder. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss.
 • Är du gift eller har en sambo, är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid tillsammans om försörjningsstöd.
 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är dina föräldrar skyldiga att försörja dig.
 • Om du är arbetslös är det krav på att du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb.
 • Om du har jobbat under flera månader och blir arbetslös har du rätt att ansöka om pengar från en arbetslöskassa, A-kassa. Om du inte är medlem i en A-kassa ska du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Om du har rätt till andra bidrag ska du ansöka om det hos Försäkringskassan. Detta gäller exempelvis bostadsbidrag eller liknande.
 • Om din arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom behöver du intyga det med ett läkarintyg. Vi kommer också att behöva veta hur din planering ser ut med sjukvården.
 • Du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du har försökt hitta sätt att försörja dig under sommarlovet, genom att exempelvis söka sommarjobb, men inte lyckats så kan du kontakta oss.
 • De pengar du har att leva på jämför vi med den riksnorm för försörjningsstöd som regeringen beslutar om varje år. Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få försörjningsstöd.

På socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om försörjningsstöd. Du kan även göra en enklare beräkning på om du har rätt till försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd.

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd måste du träffa en handläggare och göra en försörjningsplan innan din ansökan utreds. Du kan kontakta kommunens servicecenter på telefon:

0476-550 00

Om du tror att du kvalificerar kan du ansöka för försörjningsstöd digitalt här:

Ansökan om försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Checklista för ansökan om försörjningsstöd

För att din handläggare ska kunna göra en ekonomisk utredning för att fatta beslut om försörjningsstöd måste du ha med dig dessa handlingar till besöket:

 1. Inkomstuppgifter - Inkomstuppgifter för alla familjemedlemmar, 3 månader tillbaka i tiden. Till exempel lönebesked, sjukpenning, A-kassan eller andra inkomster.
 2. Hyreskontrakt och hyresavi - Giltigt hyreskontrakt och aktuell hyresavi.
 3. Kvitto - Kvitto på receptbelagd medicin, läkarbesök.
 4. Kontosammanställning - Kontosammanställning av alla bankkonton du/ni har på de olika bankerna. Detta gäller även barnens bankkonto.
 5. Kontoutdrag - Kontoutdrag från alla av dina/era bankkonto de senaste 3 månaderna.
 6. Specifikation och preliminär skatteuträkning till inkomstdeklaration. Slutskattsedel. Ta med de senaste uppgifterna.
 7. Tillgångar - En redovisning av alla dina/era tillgångar. Till exempel aktier, obligationer, bil, båt, husvagn, häst, krypovaluta eller annat
  som har ett större ekonomiskt värde.
 8. Studiemedel - Ta med besked/beslut från CSN om utbetalningar av
  studiemedel.
 9. Ansökningsblankett - Blanketten ska vara ifylld efter bästa förmåga och måste vara undertecknad av båda om ni är gifta eller sammanboende.
 10. Fastighet - Om du/ni har en fastighet ska du/ni ta med lånehandlingar gällande boendet/fastigheten. Du/ni ska också ta med utgifter för sophämtning, vatten, avlopp, slamtömning, uppvärmning, villaförsäkring och elkostnad.
 11. Legitimation - Körkort, pass eller id-kort.

Du/ni kan bara ansöka om försörjningsstöd för en månad i taget. Om du/ni har behov under en längre tid, så ansök vid ett personligt besök varje månad hos handläggaren.

Är du/ni arbetslös ska du/ni vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och kunna visa att du är anmäld. En förutsättning för att kunna få försörjningsstöd är att du/ni är inskriven hos Arbetsförmedlingen, att du söker arbete aktivt och tar anvisat arbete/praktik. Om du/ni inte kan arbeta ska ett sjukintyg visas upp.

Om din ansökan inte är ifylld på rätt ställe eller om det saknas underlag kommer du att behöva komplettera med detta. En komplettering gör så att en eventuellt utbetalning av ekonomiskt bistånd kommer senare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?