Försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning

Alla kan under en period få ekonomiska svårigheter. Du som inte kan försörja dig själv kan ansöka om tillfälligt försörjningsstöd.

Krav för att få tillfälligt försörjningsstöd

• Du måste först använda de pengar och tillgångar du har för att försörja dig.

• Är du gift eller sambo, är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid om försörjningsstöd tillsammans. Om ni separerar ska du och din partner planera för hur ni ska göra ekonomiskt.

• Om du är arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb.

• Om du har jobbat och blir arbetslös kan du ha rätt till ersättning från en arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.

• Om du har rätt till andra bidrag ska du ansöka om dessa. Det gäller exempelvis bostadsbidrag från Försäkringskassan.

• Du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på pengar du får från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

• Om du är sjuk behöver du styrka det med ett läkarintyg och informera oss hur din planering med sjukvården ser ut.

Tillfällen då du inte kan få försörjningsstöd

• Om du går på gymnasiet har vårdnadshavare försörjningsansvar tills du fyller 21 år. Från att du fyllt 20 år kan du beviljas bidragsdelen från CSN. Den räknas då med som inkomst. Ansöker du även om lånedelen från CSN räknas din inkomst bort från hushållets inkomst.

• Du kan inte få försörjningsstöd för att betala lån eller skulder. Om du har problem att betala lån eller skulder kan du kontakta lån budget- och skuldrådgivning för kostnadsfri rådgivning.

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd måste du träffa en socialsekreterare och göra en försörjningsplan innan din ansökan utreds. Du kan kontakta socialsekreterare för nybesök på telefon:

0476-64 25 94

Efter att du har träffat en socialsekreterare och fått godkännande att ansöka digitalt gör du det via vår e-tjänst ansökan om försörjningsstöd.

Ansökan om försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Checklista för ansökan om försörjningsstöd

För att din handläggare ska kunna göra en ekonomisk utredning för att fatta beslut om försörjningsstöd måste du ha med dig dessa handlingar till besöket:

 1. Inkomstuppgifter - Inkomstuppgifter för alla familjemedlemmar, 3 månader tillbaka i tiden. Till exempel lönebesked, sjukpenning, A-kassan eller andra inkomster.
 2. Hyreskontrakt och hyresavi - Giltigt hyreskontrakt och aktuell hyresavi.
 3. Kontosammanställning - Kontosammanställning av alla bankkonton du/ni har på de olika bankerna. Detta gäller även barnens bankkonto.
 4. Kontoutdrag - Kontoutdrag från alla av dina/era bankkonto de senaste 3 månaderna.
 5. Specifikation och preliminär skatteuträkning till inkomstdeklaration. Slutskattsedel. Ta med de senaste uppgifterna.
 6. Tillgångar - En redovisning av alla dina/era tillgångar. Till exempel aktier, obligationer, bil, båt, husvagn, häst, krypovaluta eller annat
  som har ett större ekonomiskt värde.
 7. Studiemedel - Ta med besked/beslut från CSN om utbetalningar av
  studiemedel.
 8. Ansökningsblankett - Blanketten ska vara ifylld efter bästa förmåga och måste vara undertecknad av båda om ni är gifta eller sammanboende.
 9. Fastighet - Om du/ni har en fastighet ska du/ni ta med lånehandlingar gällande boendet/fastigheten. Du/ni ska också ta med utgifter för sophämtning, vatten, avlopp, slamtömning, uppvärmning, villaförsäkring och elkostnad.
 10. Legitimation - Körkort, pass eller id-kort.

Du/ni kan bara ansöka om försörjningsstöd för en månad i taget. Om du/ni har behov under en längre tid, så ansök vid ett personligt besök varje månad hos handläggaren.

Är du/ni arbetslös ska du/ni vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och kunna visa att du är anmäld. En förutsättning för att kunna få försörjningsstöd är att du/ni är inskriven hos Arbetsförmedlingen, att du söker arbete aktivt och tar anvisat arbete/praktik. Om du/ni inte kan arbeta ska ett sjukintyg visas upp.

Om din ansökan inte är ifylld på rätt ställe eller om det saknas underlag kommer du att behöva komplettera med detta. En komplettering gör så att en eventuellt utbetalning av ekonomiskt bistånd kommer senare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?