Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Det här händer med din ansökan

Ansökan

Insatser inom vård och omsorg behöver du ansöka om. Efter din ansökan kan du när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. Ansökan och utredning av ditt individuella behov görs utifrån socialtjänstlagens 4 kap 1§. Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, korttidsboende och särskilt boende.

Ansökan kan göras på olika sätt. Du kan göra den muntligt genom att vända dig till kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka via en blankett som du fyller i och skickar in till kommunen. Du kan få hjälp med att skriva ut blanketten av kommunens servicecenter.

Kontakt med biståndshandläggare

Efter att du gjort en ansökan kommer du att kontaktas av en biståndshandläggare. Kontakten med biståndshandläggaren kan se olika ut. Kontakten kan ske via hembesök eller via telefon beroende på din situation. Du får gärna ha en närstående med vid mötet med biståndshandläggaren.

Inför mötet med biståndshandläggaren bör du tänka på

  • Hur ditt boende och dess närmiljö ser ut?
  • Din fysiska och psykiska hälsa?
  • Hur din vardag ser ut?
  • Vad som är värdefullt för dig?

Utredning och bedömning

Utifrån din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av ditt individuella behov. Biståndshandläggaren prövar ditt behov av stöd och hjälp utifrån vad som kan tillgodoses på annat sätt till exempel av maka/make/sambo och utifrån vad kommunen anser är en skälig levnadsnivå.

Beslut om äldreomsorg

Biståndshandläggaren fattar beslut på vilken hjälp du får utifrån dina individuella behov. Beslutet skickas hem till dig.

Har du ansökt om hemtjänst kan det ta upp till tre veckor att fatta beslut. Har du ansökt om särskilt boende kan handläggningstiden bli något längre. Ibland behöver din ansökan kompletteras med läkarintyg eller bedömningar från arbetsterapeut och fysioterapeut. Vid ett positivt beslut om särskilt boende är målet att du ska erbjudas en plats inom 3 månader.

Uppföljning

Biståndshandläggaren följer varje år upp ditt beslut om behov av stöd och hjälp. Även den som utför din hjälp kommer att följa upp den hjälp och det stöd de ger dig, minst två gånger per år.

Till toppen